Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Principles of mining
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-1-208-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Stasica Jerzy (stasica@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Stasica Jerzy (stasica@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Zna terminologię górniczą, potrafi porozumiewać się fachowym językiem geologiczno-górniczym GK1A_K02, GK1A_K04, GK1A_K01 Examination
Skills
M_U001 Umie rozpoznać i opisać różne systemy eksploatacji złóż, zna podstawowe sposoby udostępnienia i eksploatacji złóż. Zna podstawowe parametry eksploatacji podstawowych kopalin użytecznych. GK1A_U01, GK1A_U19, GK1A_U12, GK1A_U02 Examination
M_U002 Umie zakwalifikować problematykę górniczą do odpowiedniej dyscypliny naukowej. Potrafi rozpoznać i opisać podstawowe formy występowania złóż oraz ich zaburzenia. Umie opisać warunki górniczo-geologiczne zalegania złoża w celu określenia sposobu jego eksploatacji. GK1A_U01, GK1A_U02 Examination
Knowledge
M_W001 Zna struktury udostępnienia złóż, podstawowe systemy eksploatacji złóż, definiuje wyrobiska górnicze, zna konstrukcje podstawowych obudów wyrobisk górniczych. GK1A_W19, GK1A_W20 Examination
M_W002 Rozumie potrzebę i rolę działalności górniczej, zna podstawowe zagadnienia górnicze, najważniejsze miejsca występowania kopalin użytecznych, budowę geologiczną złóż i ich podziały. Posiada wiedzę dotyczącą metod poszukiwania i bilansowania złóż. GK1A_W19, GK1A_W17, GK1A_W05, GK1A_W20, GK1A_W01, GK1A_W18 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Zna terminologię górniczą, potrafi porozumiewać się fachowym językiem geologiczno-górniczym + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie rozpoznać i opisać różne systemy eksploatacji złóż, zna podstawowe sposoby udostępnienia i eksploatacji złóż. Zna podstawowe parametry eksploatacji podstawowych kopalin użytecznych. + - - - - - - - - - -
M_U002 Umie zakwalifikować problematykę górniczą do odpowiedniej dyscypliny naukowej. Potrafi rozpoznać i opisać podstawowe formy występowania złóż oraz ich zaburzenia. Umie opisać warunki górniczo-geologiczne zalegania złoża w celu określenia sposobu jego eksploatacji. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna struktury udostępnienia złóż, podstawowe systemy eksploatacji złóż, definiuje wyrobiska górnicze, zna konstrukcje podstawowych obudów wyrobisk górniczych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie potrzebę i rolę działalności górniczej, zna podstawowe zagadnienia górnicze, najważniejsze miejsca występowania kopalin użytecznych, budowę geologiczną złóż i ich podziały. Posiada wiedzę dotyczącą metod poszukiwania i bilansowania złóż. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Podstawy górnictwa

Górnictwo jako dyscyplina naukowa. Obszary zainteresowania górnictwa. Rodzaje górnictwa. Podział i rodzaje surowców mineralnych. Występowanie surowców mineralnych w Polsce. Zasoby geologiczne złóż, podział zasobów. Kryteria bilansowości podstawowych kopalin użytecznych. Formy występowania złóż. Pokład i elementy zalegania pokładu. Deformacje pokładu. Techniki urabiania i eksploatacji stosowane w górnictwie. Urządzenia mechaniczne do urabiania złoża, transportu i odstawy urobku i dostawy materiałów. Rodzaje robót górniczych. Wyrobiska górnicze poszukiwawcze, udostępniające, przygotowawcze i eksploatacyjne. Obudowa wyrobisk górniczych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Examination or Final test 1 h
Contact hours 1 h
Realization of independently performed tasks 13 h
Participation in lectures 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena pozytywna z egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Stanisław PIECHOTA, Michał STOPYRA, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA: Systemy podziemnej eksploatacji złóż węgla kamiennego, rud i soli. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009.

Stanisław PIECHOTA: Technika podziemnej eksploatacji złóż i likwidacji kopalń. . — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008.

Stanisław PIECHOTA: Podstawy górnictwa kopalin stałych. Wydawnictwo AGH, Kraków, 1996.

Marian TUREK: Podstawy podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego. Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 2010.

Honysz J., Górnictwo. Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 2011.

Probierz K., Strzałkowski P., Zarys podziemnego górnictwa węgla kamiennego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2007.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

- forma zaliczenia wykładów: egzamin końcowy.
- liczba terminów zaliczenia wykładów (egzaminów)- 3 terminy.
- obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana.