Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Field Exercises in Surveying I
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-1-209-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Krzyżek Robert (rkrzyzek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Krzyżek Robert (rkrzyzek@agh.edu.pl)
dr inż. Gruszczyński Wojciech (wgrusz@agh.edu.pl)
dr inż. Przewięźlikowska Anna (przewie@agh.edu.pl)
dr inż. Frukacz Mariusz (frukacz@agh.edu.pl)
dr inż. Skulich Mikołaj (skulich@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Buśko Małgorzata (mbusko@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K002 Student ma świadomość ciągłego dokonalenia się i poszerzania swojej wiedzy GK1A_K01 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi wykonywac pomiary szczegółów sytuacyjnych oraz pomiary wysokościowe, przeprowadzać obliczenia inżynierskie na bazie pomiarów oraz sporządzać dokumentację geodezyjną, w tym mapę sytuacyjno-wysokościową GK1A_U17, GK1A_U20, GK1A_U14, GK1A_U15 Activity during classes,
Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement,
Involvement in teamwork
M_U003 Student potrafi obsługiwać sprzęt geodezyjny oraz zakładać, mierzyć i wyrownywać pomiarową osnowę sytuacyjną i wysokościową GK1A_U20, GK1A_U14, GK1A_U15 Activity during classes,
Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement,
Involvement in teamwork
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę o pomiarach sytuacyjnych i wysokościowych szczegółów terenowych, wykonywaniu obliczeń różnych zadań geodezyjnych i sporządzaniu mapy sytuacyjno-wysokościowej GK1A_W11, GK1A_W14, GK1A_W01, GK1A_W10 Activity during classes,
Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement,
Involvement in teamwork
M_W003 Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie zakładania, pomiaru i wyrównania sytuacyjnej i wysokościowej osnowy pomiarowej, obsługi instrumentów geodezyjnych: teodoli, niwelator, tachimetr GK1A_W11, GK1A_W01, GK1A_W10 Activity during classes,
Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement,
Involvement in teamwork
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K002 Student ma świadomość ciągłego dokonalenia się i poszerzania swojej wiedzy - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykonywac pomiary szczegółów sytuacyjnych oraz pomiary wysokościowe, przeprowadzać obliczenia inżynierskie na bazie pomiarów oraz sporządzać dokumentację geodezyjną, w tym mapę sytuacyjno-wysokościową - - - - - - + - - - -
M_U003 Student potrafi obsługiwać sprzęt geodezyjny oraz zakładać, mierzyć i wyrownywać pomiarową osnowę sytuacyjną i wysokościową - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę o pomiarach sytuacyjnych i wysokościowych szczegółów terenowych, wykonywaniu obliczeń różnych zadań geodezyjnych i sporządzaniu mapy sytuacyjno-wysokościowej - - - - - - + - - - -
M_W003 Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie zakładania, pomiaru i wyrównania sytuacyjnej i wysokościowej osnowy pomiarowej, obsługi instrumentów geodezyjnych: teodoli, niwelator, tachimetr - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:

1. Sprawozdanie techniczne
2. Opisy topograficzne (punkty osnowy pomiarowej)
3. Szkic sytuacyjnej osnowy pomiarowej w skali
4. Wyznaczenie stałej dodawania
5. Dzienniki pomiaru osnowy
6. Redukcje długości
7. Obliczenie współrzędnych płaskich osnowy pomiarowej
8. Dziennik pomiaru szczegółów terenowych metodą biegunową
9. Obliczenie współrzędnych pikiet
10. Dziennik niwelacji osnowy
11. Obliczenie wysokości punktów osnowy pomiarowej
12. Szkic osnowy wysokościowej
13. Szkic przeglądowy szkiców polowych
14. Szkice polowe
15. Szkic profili podłużnych i poprzecznych
16. Dzienniki i obliczenia niwelacji profilami podłużnymi i poprzecznymi
17. Szkic niwelacji metodą punktów rozproszonych
18. Dzienniki i obliczenia niwelacji metodą punktów rozproszonych
19. Sprawdzenie i rektyfikacja teodolitu Theo 020 i niwelatora
20. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Completion of practical placements 60 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena na podstawie wykonanego operatu geodezyjnego, wiedzy z zakresu praktyki oraz indywidualnego zaangażowania w pracy zespołowej

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza z zakresu przedmiotów Geodezja Ia i Geodezja Ib

Recommended literature and teaching resources:

1. Prac zbiorowa pod redakcją prof.. Józefa Belucha „Ćwiczenia z Geodezji I” AGH UWN-D, Kraków 2007.
2. Jagielski Andrzej „Geodezja I” Wydanie II zmodyfikowane, Kraków 2005.
3. Kamil Kowalczyk „Wybrane zagadnienia z rysunku map” WUWM, Olsztyn 2004
4. J. Tatarczyk „Wybrane zagadnienia z instrumentoznawstwa geodezyjnego” Wyd. AGH Kraków 1994

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None