Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Photogrammetry and Airborne Laser Scanning
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-1-508-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Tokarczyk Regina (tokarcz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Wróbel Andrzej (awrobel@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Tokarczyk Regina (tokarcz@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Marmol Urszula (entice@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Mikrut Sławomir (smikrut@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu fotogrametrii i teledetekcji. GK1A_K01 Activity during classes,
Test,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Posiada umiejętności wykonania wybranych fotogrametrycznych pomiarów na podstawie zdjęć naziemnych w bliskim zasięgu GK1A_U15, GK1A_U16, GK1A_U13, GK1A_U09, GK1A_U06, GK1A_U20, GK1A_U08, GK1A_U10, GK1A_U14, GK1A_U07 Activity during classes,
Test,
Report,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_U002 Posiada umiejętność pozyskiwania danych do najważniejszych produktów stereofotogrametrii lotniczej, umie wykonać mapy rastrowe w wybranym oprogramowaniu GK1A_U15, GK1A_U16, GK1A_U13, GK1A_W14, GK1A_W16, GK1A_W08, GK1A_W06, GK1A_U09, GK1A_W11, GK1A_U06, GK1A_W12, GK1A_W13, GK1A_U20, GK1A_U08, GK1A_U10, GK1A_U14, GK1A_U07 Activity during classes,
Test,
Report,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_U003 Posiada umiejętność podstawowych działań na chmurze punktów uzyskanej z pomiaru lidarowego GK1A_U15, GK1A_U16, GK1A_U13, GK1A_U06, GK1A_U20, GK1A_U08, GK1A_U10, GK1A_U14 Activity during classes,
Test,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę na temat przetwarzania obrazów cyfrowych wykorzystywanego dla celów fotogrametrii i teledetekcji GK1A_W01, GK1A_W10, GK1A_W02, GK1A_W11, GK1A_W13 Activity during classes,
Test,
Report,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_W002 Posiada wiedzę na temat zasad projektowania i wykonywania najważniejszych pomiarów fotogrametrii w bliskim zasięgu GK1A_W10, GK1A_W16, GK1A_W08, GK1A_W03, GK1A_W11, GK1A_W12, GK1A_W13 Activity during classes,
Test,
Report,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_W003 Posiada wiedzę na temat zasad projektowania i metod tworzenia zaawansowanych technicznie produktów fotogrametrii lotniczej GK1A_W14, GK1A_W16, GK1A_W06, GK1A_W05, GK1A_W03, GK1A_W11, GK1A_W12, GK1A_W13 Activity during classes,
Test,
Report,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_W004 Posiada wiedzę w zakresie pozyskiwania i przetwarzania produktów skaningu laserowego GK1A_W10, GK1A_W16, GK1A_W03, GK1A_W11, GK1A_W13 Activity during classes,
Test,
Report,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu fotogrametrii i teledetekcji. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętności wykonania wybranych fotogrametrycznych pomiarów na podstawie zdjęć naziemnych w bliskim zasięgu - - - + - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność pozyskiwania danych do najważniejszych produktów stereofotogrametrii lotniczej, umie wykonać mapy rastrowe w wybranym oprogramowaniu - - - + - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność podstawowych działań na chmurze punktów uzyskanej z pomiaru lidarowego - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę na temat przetwarzania obrazów cyfrowych wykorzystywanego dla celów fotogrametrii i teledetekcji + - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat zasad projektowania i wykonywania najważniejszych pomiarów fotogrametrii w bliskim zasięgu + - - + - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę na temat zasad projektowania i metod tworzenia zaawansowanych technicznie produktów fotogrametrii lotniczej + - - + - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę w zakresie pozyskiwania i przetwarzania produktów skaningu laserowego + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Podstawy przetwarzania obrazów cyfrowych

  Operacje punktowe, kontekstowe i globalne. Segmentacja obrazu, matching, piramida obrazów, kompresja obrazów.

 2. Zaawansowane produkty fotogrametrii lotniczej.

  Fotogrametryczne stacje robocze, etapy tworzenia map wektorowych i rastrowych. Ortofotomapa ze zdjęć satelitarnych.
  Rola cyfrowej ortofotomapy w Polsce, standardy ortofotomap, wymagania dotyczące zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych.
  Automatyzacja pomiarów fotogrametrycznych: automatyczna aerotriangulacja, pozyskiwane danych do NMT.

 3. Systemy pomiarowe w bliskim zasięgu

  Kalibracja kamery bliskiego zasięgu. Układ kanoniczny kamer, geometria epipolarna.
  Metody optyczne w systemach pomiarowych: profile świetlne, metoda prążków Moire’a.

 4. Lotniczy skaning laserowy

  Skanery lotnicze. Georeferencja danych: GPS/IMU. Podstawowe działania na chmurze punktów: filtracja szumów, klasyfikacja chmury, łączenie chmur punktów.
  Integracja danych fotogrametrycznych i skaningu laserowego.
  Inne techniki pomiaru danych do NMT: interferometr radarowy.

Project classes:
 1. Wykonanie ortofotomapy
 2. Podstawowe operacje na chmurze punktów: wizualizacja po klasyfikacji, edycja przekrojów
 3. Wykonanie modelu 3D budynku.
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 111 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Examination or Final test 1 h
Participation in laboratory classes 0 h
Participation in project classes 30 h
Participation in lectures 15 h
Contact hours 5 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Completion of a project 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen z: kolokwium z wykładów, ocena z ćwiczeń.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość postaw algebry liniowej (operacje na wektorach i macierzach)
Znajomość podstaw optyki i fizyki

Recommended literature and teaching resources:

Kurczyński Z., Preuss R.: “Podstawy Fotogrametrii”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2002

Butowtt J., Kaczynski R: “Fotogrametria”, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2003

Sitek Z: „Fotogrametria ogólna inżynierska”, PPWK, Warszawa 1991

Bernasik J., Mikrut S.: „Fotogrametria inżynieryjna” http://oen.dydaktyka.agh.edu.pl/dydaktyka/obliczenia_inzynierskie/a_fotogrametria_inz/index.pdf

Wykłady i konspekty do ćwiczeń: http://fotogrametria.agh.edu.pl/wiki/bin/view/Dydaktyka

Kraus K. Photogrammetry: Geometry from Images and Laser Scans, Tom 1

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None