Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Cadastre and Real Estate Management II
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-1-510-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Hanus Paweł (phanus@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Hanus Paweł (phanus@agh.edu.pl)
dr inż. Maślanka Józef (podwilk@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomości wagi wykonywanych zadan z zakresu katastru nieruchomości oraz ich wpływu na inne dziedziny gospodarki GK1A_K02, GK1A_K01 Scientific paper
Skills
M_U001 Potrafi wprowadzac zmiany do operatu EGiB w oparciu o dane archiwalne oraz przygotować dokumentację do udostepnienia stronom GK1A_U06, GK1A_U10, GK1A_U09, GK1A_U07 Test
M_U002 Potrafi przygotować dokumentację techniczną do wprowadznia danych aktualizacyjnych do operatu katastru nieruchomości w zakresie gruntów, budynków i lokali GK1A_U10, GK1A_U09, GK1A_U07 Test
Knowledge
M_W001 Zna najnowsze trendy rozwoju katastru w Polsce i na świecie GK1A_W21, GK1A_W16 Scientific paper
M_W002 Ma wiedzę z zakresu zakładania, aktualizacji i modernizacji katastru nieruchomości GK1A_W06 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomości wagi wykonywanych zadan z zakresu katastru nieruchomości oraz ich wpływu na inne dziedziny gospodarki - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wprowadzac zmiany do operatu EGiB w oparciu o dane archiwalne oraz przygotować dokumentację do udostepnienia stronom + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi przygotować dokumentację techniczną do wprowadznia danych aktualizacyjnych do operatu katastru nieruchomości w zakresie gruntów, budynków i lokali + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna najnowsze trendy rozwoju katastru w Polsce i na świecie - - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu zakładania, aktualizacji i modernizacji katastru nieruchomości + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
  1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków
  2. Kataster wielozadaniowy i kataster 3D
  3. Zintegrowany System Infromacji o Nieruchomościach
Project classes:
  1. Przygotowanie dokumentacji do aktualizacji operatu egib
  2. Wykorzystanie archiwanlych materiałów katastralnych do modernizacji ewidencji gruntów
  3. Przygotowanie dokumentacji do założenia ewidencji budynków i lokali
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 107 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Participation in project classes 30 h
Completion of a project 45 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna z wszystkich ocen(terminów) z zaliczenia ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczony moduł KiGN I

Recommended literature and teaching resources:

- Hycner R. : Podstawy katastru . Wydawnictwo AGH 2004
- Hycner R.: Zagadnienia geodezyjno-prawne gospodarki nieruchomościami. Wydawnictwo „GALL”, Katowice, 2006. Wydanie I.
- Źróbek S., Źróbek R., Kuryj J.: Gospodarka nieruchomościami z komentarzem do wybranych procedur. Wydawnictwo „GALL”, Katowice, 2007. Wydanie I.
- Bojar Z.: Podziały nieruchomości – komentarz. Wydawnictwo „GALL”, Katowice, 2008. Wydanie II.
- Cymerman R., Jesiotr G., Jesiotr M.: Gospodarka nieruchomościami. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej. Koszalin, 2008.
- przepisy prawne

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None