Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Surveying Services for the Investments
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-1-514-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kocierz Rafał (kocierz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kocierz Rafał (kocierz@agh.edu.pl)
dr inż. Ortyl Łukasz (ortyl@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student posiada przygotowanie do współpracy z projektantami i specjalistami z zakresu budownictwa. GK1A_K03, GK1A_K05
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować płaszczyzny o zadanych parametrach i wyznaczać objętości mas ziemnych. GK1A_U08, GK1A_U10, GK1A_U17, GK1A_U09 Activity during classes,
Test,
Project
M_U002 Student potrafi tyczyć w terenie: punkty, odcinki prostoliniowe, łuki kołowe, łuki koszowe, klotoidy, parabole, płaszczyzny. GK1A_U08, GK1A_U02, GK1A_U17, GK1A_U12, GK1A_U09, GK1A_U06 Activity during classes,
Project,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student zna metody wyznaczania objętości mas ziemnych GK1A_W13, GK1A_W10, GK1A_W08, GK1A_W11 Activity during classes,
Test
M_W002 Student zna geodezyjne opracowanie tras drogowych. GK1A_W17, GK1A_W20 Activity during classes,
Test
M_W003 Student posiada wiedzę na temat sytuacyjnego i wysokościowego tyczenia głównych i pośrednich punktów trasy drogowej GK1A_W17, GK1A_W13, GK1A_W20 Activity during classes,
Test
M_W004 Student posiada przygotowanie do prowadzenia prac geodezyjnych przy obsłudze budowy trasy drogowej. GK1A_K03, GK1A_K05, GK1A_K06 Activity during classes,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student posiada przygotowanie do współpracy z projektantami i specjalistami z zakresu budownictwa. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować płaszczyzny o zadanych parametrach i wyznaczać objętości mas ziemnych. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi tyczyć w terenie: punkty, odcinki prostoliniowe, łuki kołowe, łuki koszowe, klotoidy, parabole, płaszczyzny. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna metody wyznaczania objętości mas ziemnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna geodezyjne opracowanie tras drogowych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę na temat sytuacyjnego i wysokościowego tyczenia głównych i pośrednich punktów trasy drogowej + - - - - - - - - - -
M_W004 Student posiada przygotowanie do prowadzenia prac geodezyjnych przy obsłudze budowy trasy drogowej. + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Projektowanie i tyczenie płaszczyzn bilansujących i minimalizujących przemieszczane masy ziemi.
Wyznaczanie objętości mas ziemnych i materiałów sypkich na składowiskach.
Geodezyjne kształtowanie tras drogowych.
Tyczenie sytuacyjne głównych i pośrednich punktów osi trasy: odcinki prostoliniowe, łuki kołowe, łuki koszowe, łuki odwrotne, parabola, klotoida, biklotoida, serpentyny. Sprawdzanie prawidłowości krzywizn.
Geodezyjne opracowanie projektu osi trasy w płaszczyźnie pionowej: odcinki prostoliniowe, łuki kołowe, klotoida, parabola sześcienna.
Tyczenie punktów głównych i pośrednich niwelety.

Project classes:

1.Projektowanie płaszczyzn a zadanych parametrach – zastępujących topograficzną powierzchnię terenu, obliczenie objętości robót ziemnych.
2.Geodezyjne opracowanie (sytuacyjne i wysokościowe) krzywoliniowego odcinka trasy drogowej, przygotowanie danych do tyczenia.
3.Tyczenie fragmentu trasy drogowej w terenie.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 105 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 30 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Contact hours 3 h
Preparation for classes 15 h
Completion of a project 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena końcowa = 0.6 ocena egzaminu + 0.4 ocena ćwiczeń projektowych

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Gocał J. – Geodezja inżynieryjno-przemysłowa, część I, AGH, Kraków, 1999r
Gocał J. – Geodezja inżynieryjno-przemysłowa, część II, AGH, Kraków, 2005r
Praca zbiorowa – Geodezja inżynieryjno – przemysłowa, wykłady i ćwiczenia, AGH, Kraków Praca zbiorowa – Geodezja inżynieryjna, 3 tomy , PPWK, Warszawa.
Przewłocki S. – Geodezja inżynieryjno-drogowa, PWN, Warszawa, 2000r
Żurowski A. – Pomiary geodezyjne w budowie dróg, lotnisk i mostów, Warszawa 1981r

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None