Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Engineering Surveys II
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-1-605-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kocierz Rafał (kocierz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kocierz Rafał (kocierz@agh.edu.pl)
dr inż. Kuras Przemyslaw (kuras@agh.edu.pl)
dr inż. Kampczyk Arkadiusz (kampczyk@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student posiada przygotowanie do współpracy z projektantami i specjalistami z zakresu budownictwa. GK1A_K03, GK1A_K01 Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
M_K002 Student posiada przygotowanie do prowadzenia pomiarów inwentaryzacyjnych po zakończeniu budowy. GK1A_K03, GK1A_K02 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać pomiary kontrolne i inwentaryzacyjne związane z zakończeniem budowy. GK1A_U18, GK1A_U17 Participation in a discussion,
Execution of a project
M_U002 student potrafi zaprojektować sieć obserwacyjną do wyznaczania osiadań budynków i przeprowadzić wyznaczenie osiadań obiektów GK1A_U22, GK1A_U23, GK1A_U10, GK1A_U12 Activity during classes,
Project,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe prace geodezyjne wykonywane przy budowie budynków i sieci uzbrojenia terenu. GK1A_W20 Activity during classes,
Examination
M_W002 Student posiada wiedzę na temat pomiarów kontrolnych i inwentaryzacyjnych związanych z obsługą budowy. GK1A_W11, GK1A_W10 Activity during classes,
Examination,
Test
M_W003 Student posiada wiedzę na temat pomiarów przemieszczeń obiektów budowlanych GK1A_W08, GK1A_W10 Activity during classes,
Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student posiada przygotowanie do współpracy z projektantami i specjalistami z zakresu budownictwa. + - - + - - - - - - -
M_K002 Student posiada przygotowanie do prowadzenia pomiarów inwentaryzacyjnych po zakończeniu budowy. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać pomiary kontrolne i inwentaryzacyjne związane z zakończeniem budowy. - - - + - - - - - - -
M_U002 student potrafi zaprojektować sieć obserwacyjną do wyznaczania osiadań budynków i przeprowadzić wyznaczenie osiadań obiektów - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe prace geodezyjne wykonywane przy budowie budynków i sieci uzbrojenia terenu. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat pomiarów kontrolnych i inwentaryzacyjnych związanych z obsługą budowy. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę na temat pomiarów przemieszczeń obiektów budowlanych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Prace geodezyjne w procesie wznoszenia budynków wielokondygnacyjnych.
Tyczenie osi konstrukcyjnych i przenoszenie ich na wyższe kondygnacje, przenoszenie wysokości.
Kontrola warunków geometrycznych w kolejnych fazach wznoszenia budowli i montażu urządzeń przemysłowych.
Pomiary inwentaryzacyjne po zakończeniu budowy: inwentaryzacja elementów zagospodarowania terenu, inwentaryzacja przewodów i urządzeń podziemnych – aktualizacja mapy zasadniczej.
Wyznaczanie przemieszczeń i odkształceń w trakcie wznoszenia obiektów budowlanych.
Sieci obserwacyjne: punkty reprezentujące obiekt, punkty odniesienia.

Project classes:

1.Geodezyjne opracowanie projektu sieci uzbrojenia terenu; opracowanie operatu pomiaru inwentaryzacji powykonawczej sieci uzbrojenia
2.Przenoszenie osi budynku i wysokości na wyższe kondygnacje.
3.Wyznaczanie pionowości elementów konstrukcyjnych.
4.Wyznaczenie osiadania i obrotu fundamentu.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 107 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 30 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Contact hours 5 h
Preparation for classes 15 h
Completion of a project 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena końcowa =0.6 ocena egzaminu + 0.4 ocena ćwiczeń projektowych

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Czaja J. – Wybrane zagadnienia z geodezji inżynieryjnej. AGH, Kraków, 1993r
Gocał J. – Geodezja inżynieryjno-przemysłowa, część I, AGH, Kraków, 1999r
Gocał J. – Geodezja inżynieryjno-przemysłowa, część II, AGH, Kraków, 2005r
Gocał J. – Geodezja inżynieryjno-przemysłowa, część III, AGH, Kraków, 2011r
Praca zbiorowa – Geodezja inżynieryjno – przemysłowa, wykłady i ćwiczenia, AGH, Kraków Praca zbiorowa – Geodezja inżynieryjna, 3 tomy , PPWK, Warszawa.
Sołtys Marian- Wykrywacze elektromagnetyczne i ich zastosowanie do geodezyjnej inwentaryzacji przewodów podziemnych. AGH, 1981r.
Bryś H. , Przewłocki S. – Geodezyjne metody pomiarów przemieszczeń budowli. PWN, Warszawa, 1998.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None