Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Terrestial Laser Scanning
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-1-710-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Rzonca Antoni (arz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Rzonca Antoni (arz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole pomiarowym GK1A_W04 Project
M_K002 Student potrafi przygotować dokumentację wykonanego projektu GK1A_W11 Project
Skills
M_U001 Posiada umiejętność zaprojektowania i przeprowadzenia pomiarów skanerem laserowym obiektów architektonicznych różnych wielkości. GK1A_W10 Project
M_U002 Posiada umiejętność wyboru właściwej metody inwentaryzacji danego obiektu architektonicznego. GK1A_W20 Project
M_U003 Posiada umiejętność interpretacji wyników, opracowania kameralnego danych celem generowania typowych produktów skanowania laserowego przy inwentaryzacji architektonicznej. GK1A_W09, GK1A_W13 Test,
Project
M_U004 Posiada umiejętność przeprowadzenia pomiarów skanerem laserowym na obiekcie architektonicznym o znacznej wartości historycznej. GK1A_W10, GK1A_W08, GK1A_W20
Knowledge
M_W001 Posiada poszerzoną wiedzę na temat podziału skanerów według różnych kryteriów, potrafi podać szczegółowe parametry skanerów. GK1A_W10 Test
M_W002 Posiada szczegółową wiedzę na temat przebiegu prac kameralnych oraz terenowych przy inwentaryzacji architektonicznej metodą skaningu laserowego. GK1A_W09, GK1A_W13, GK1A_W08 Test
M_W003 Posiada wiedzę na temat zasady pomiaru w naziemnym skaningu laserowym, genezę metody, jej możliwości oraz ograniczenia w odniesieniu do inwentaryzacji architektonicznej. GK1A_W10 Test
M_W004 Posiada wiedzę na temat wyników skanowania laserowego przede wszystkim zna cechy charakterystykę chmury punktów oraz typowych produktów skaningu,zw szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych produktów inwentaryzacji architektonicznej. GK1A_W10, GK1A_W16 Test
M_W005 Posiada wiedzę na temat tradycyjnych oraz współczesnych, zaawansowanych metod inwentaryzacji obiektów architektonicznych GK1A_W08, GK1A_W20 Test
M_W006 Osoba zna podstawy pozyskiwania danych z wykorzystaniem skaningu laserowego, ma wiedzę z zakresu wyrównania bloków (orientacji skanów) oraz potrafi wykonywać opracowania modeli 3D. GK1A_W10 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole pomiarowym + - - + - - - - - - -
M_K002 Student potrafi przygotować dokumentację wykonanego projektu + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność zaprojektowania i przeprowadzenia pomiarów skanerem laserowym obiektów architektonicznych różnych wielkości. + - - + - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność wyboru właściwej metody inwentaryzacji danego obiektu architektonicznego. + - - + - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność interpretacji wyników, opracowania kameralnego danych celem generowania typowych produktów skanowania laserowego przy inwentaryzacji architektonicznej. + - - + - - - - - - -
M_U004 Posiada umiejętność przeprowadzenia pomiarów skanerem laserowym na obiekcie architektonicznym o znacznej wartości historycznej. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada poszerzoną wiedzę na temat podziału skanerów według różnych kryteriów, potrafi podać szczegółowe parametry skanerów. + - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada szczegółową wiedzę na temat przebiegu prac kameralnych oraz terenowych przy inwentaryzacji architektonicznej metodą skaningu laserowego. + - - + - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę na temat zasady pomiaru w naziemnym skaningu laserowym, genezę metody, jej możliwości oraz ograniczenia w odniesieniu do inwentaryzacji architektonicznej. + - - + - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę na temat wyników skanowania laserowego przede wszystkim zna cechy charakterystykę chmury punktów oraz typowych produktów skaningu,zw szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych produktów inwentaryzacji architektonicznej. + - - + - - - - - - -
M_W005 Posiada wiedzę na temat tradycyjnych oraz współczesnych, zaawansowanych metod inwentaryzacji obiektów architektonicznych + - - + - - - - - - -
M_W006 Osoba zna podstawy pozyskiwania danych z wykorzystaniem skaningu laserowego, ma wiedzę z zakresu wyrównania bloków (orientacji skanów) oraz potrafi wykonywać opracowania modeli 3D. - - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Introduction to terrestrial laser scanning

  Discussion of the measurement principle in terrestrial laser scanning
  Giving the genesis of the method, its possibilities and limitations.
  Detailed Breakdown of scanners by different criteria division. Discussion of how they work.
  Basic and specific parameters of scanners. Overview of the instrument characteristics predisposing to specific, specialized applications.

 2. Introduction to architectural inventory

  Discussion of potential objects of architectural inventory. Discussion traditional inventory methods and their products. Presentation of contemporary methods of inventory. Presentation of the rules according to which method of selecting a suitable inventory and product to the object.

 3. Point cloud technologies and products terrestrial laser scanning

  Discussion of the basic material measurement: point cloud and its variants, characteristics, application.
  The cloud of points as a result of the scanning and point cloud as a product of laser scanning. Point cloud acquired by methods other than scanning – a comparison.
  For more advanced cases, the use of laser scanning technology with examples of products. Discussion of aspects of the precision. Comparative analysis of the products obtained by other methods.

 4. The course of the field work and chamber

  Discussion of the draft measure the architectural object. Discussion of the course of field work. Discuss the progress of work in generating chamber typical laser scanning products in relation to architectural różnoskalowych.

 5. Scanning data integration with other measurement methods

  Discussion of data integration photogrammetric scanning data, geodetic-tachimetrycznymi, niwelacyjnymi, the results of direct measurements. Advanced cases. Analysis of potential technological problems.

Project classes:
 1. Introduction to the course

  Discussion of the principles of working within the framework of the project activities.
  Knowing the laser scanner.
  Presentation of the instrument. Become familiar with its operation.
  Test measurements.

 2. Design of a scanning measurement for the selected object

  The choice of the architectural object to be measured and the appropriate product inventory with the determination of its parameters. Selection of the appropriate instrument.
  Design of inventory measurements.

 3. Field measurements

  Implementation of preparatory field work.
  Realization of assumed product inventory. Performing the measurement matrices.
  Scanning.

 4. Site works

  Initial preparatory work to develop intimate.
  Create a project in an appropriate scanning software.
  The introduction of information acquired in the field to the project.
  Absolute orientation point clouds.
  Filtration point clouds.

 5. Implementation of inventory of products

  Generating object throw in a few variants of detail.
  Generating cross-section of the object j / w.
  Generating a 3D model of the object with textures.

 6. Test

  Test

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 82 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 28 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Completion of a project 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Kolokwium zaliczeniowe – waga 0.5
Wykonany projekt – waga 0.5

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza na temat zakładania osnów geodezyjnych.
Wiedza na temat prowadzenia pomiarów bezposrednich z wykorzystaniem tachimetru elektronicznego oraz niwelatora.

Recommended literature and teaching resources:

Rzonca A., 2004 – Współczesne metody kompleksowej inwentaryzacji zabytków na przykładzie parafialnego kościoła w Michalicach (Modern methods of comprehensive sensing of heritage sites: Case study of the Michalice parish church), Archiwum Fotogrametrii (Photogrammetry Archive), Warszawa 2004.

Rzonca A., 2013 – Integracja danych pozyskiwanych metodami fotogram- etrycznymi i skanowania laserowego przy inwentaryzacji obiektów zabytkowych Integration of photogrammetric and 3D laser scanning data for monumental objects documentation – Monography, Wydawnictwo AGH, Kraków 2013.

Gabor K., Rzonca A., 2014 – Development of a system for monitoring of technical condition of a historical site on the example of barracks in the former Auschwitz-Birkenau camp – Opracowanie systemu monitoringu obrazowego stanu technicznego obiektu zabytkowego na przykładzie baraków byłego obozu Auschwitz-Birkenau. Pomiary, Automatyka, Kontrola. 2014 vol. 60 nr 2, s. 122-125.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

brak