Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mobile Mapping Technology
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-1-712-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Mikrut Sławomir (smikrut@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Mikrut Sławomir (smikrut@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy GK1A_K01 Activity during classes
Skills
M_U001 Student posiada umiejętność do pracy z danymi pozyskanymi w sposób mobilny GK1A_U13, GK1A_W02, GK1A_K01, GK1A_U07 Project
M_U002 Student potrafi rozwiązać proste zadania z zakresu mobilnego pozyskiwania danych GK1A_U07, GK1A_U09 Project
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu mobilnego pozyskiwania danych GK1A_U13, GK1A_W13, GK1A_W08, GK1A_U08, GK1A_K01 Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student posiada umiejętność do pracy z danymi pozyskanymi w sposób mobilny - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi rozwiązać proste zadania z zakresu mobilnego pozyskiwania danych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu mobilnego pozyskiwania danych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Mobilne pozyskiwanie danych. Podstawowe pojęcia. Przykłady projektów komercyjnych.

Podstawowe pojęcia związane z mobilnym pozyskiwaniem danych (ang. Mobile Mapping Technology). Istota pomiarów z platform mobilnych (naziemnych i lotniczych). Pojęcie “kartografii mobilnej” jako kierunku przyszłości geodezji. Pomiary odbiornikami GNSS/GIS. Mobilne systemy pomiarowe bazujące na fotogrametrii i skaningu laserowym. Przykłady mobilnych systemów oraz prezentacja wyników pomirów (na przykładzie danych pozyskanych dla AGH z systemu RIEGL oraz IP-S2). Bezzałogowe Statki Powietrzne (drony) i charakterystyka urządzeń do pozyskiwania danych. Omówienie przykładowych projektów komercyjnych pozyskanych metodami mobilnymi oraz prezentacja wyników (projekt skrajni kolejowej, projekty drogowe).

Project classes:
 1. Pozyskiwanie danych odbiornikami GPS/GIS

  Ćwiczenie polega na wykonaniu pomiarów przy pomocy odbiorników GPS/GIS z platformy ruchomej oraz następnie na opracowaniu i analizie danych. Testowanie dokładności tego typu rozwiązań. Umieszczanie danych i wizualizacja w geoportalach.

 2. Pozyskiwanie danych z mobilnych systemów pomiarowych

  Ćwiczenie polega na wykonaniu pomiarów systemami zainstalowanymi na mobilnej platformie pomiarowej składającej się z urządzeń typu GNSS/IMU, skanery laserowe, kamery cyfrowe.
  Opracowanie danych w dostępnych oprogramowaniach. Aktualizacja budynków z danych naziemnych, modelowanie 3D oraz umieszczanie ich w geoportalach.

 3. Pozyskiwanie danych z Bezzałogowych Statków Powietrznych

  Ćwiczenie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu nalotów fotogrametrycznych Bezzałogowymi Statkami Powietrznymi nad wybranym obszarem. Opracowanie danych i analiza wyników. Aktualizacja bazy budynków z danych lotniczych. Końcowa integracja danych pozyskanych trzema różnymi systemami mobilnymi.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 28 h
Completion of a project 18 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcową składa się oddanie 3 projektów, z których średnia będzie oceną końcową.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy geodezji.

Recommended literature and teaching resources:

1. Mikrut S. , 2014. Materiały wykładowe i konspekty do ćwiczeń. Wersja internetowa. AGH
2. Vosselman G., Mass H-G. 2010: Airborne and Terrestrial Laser Scanning. Whittles Publishing.
3. Shan J., Toth C.K. ,2009: Topographic Laser Ranging and Scanning. Principles and processing. CRC Press. Taylor and Francis Group

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Fotogrametria i skaning laserowy w modelowaniu 3D. Praca zbiorowa pod redakcją S.Mikrut i E.Głowienka.2015. Monografia. Wydawnictwa WSIE.
2. Pyka K., Mikrut S., Moskal A., Pastucha E., Tokarczyk R. 2013. Problemy automatycznego modelowania i teksturowania obiektów opisujących skrajnię linii kolejowych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. ISSN 2083-2214. — 2013 vol. 25, s. 177–188.
3. Mikrut S., Głowienka E., Michałowska K., 2013. Technika UAV jako przyszłościowy kierunek rozwoju fotogrametrii lotniczej niskopułapowej. Geomatics and Environmental Engineering, vol.7 no 4.

Additional information:

Sposób nadrobienia nieobecności na zajęciach: na konsultacjach lub z inna grupą.