Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Warsztaty kreatywności
Course of study:
2012/2013
Code:
EIT-2-109-SI-s
Faculty of:
Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Engineering in Biomedicine
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Systemy inteligentne
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
Adrian Weronika T. (wta@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Adrian Weronika T. (wta@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy wykorzystując między innymi metody myślenia projektowego IT2A_K01 Activity during classes
Skills
M_U001 potrafi pracować indywidualnie rozwijając swoje możliwości oraz w zespole dostrzegając potencjał i synergię pracy zespołowej, potrafi współkierowac małym zespołem oraz oszacować czas potrzebny na realizację zadanego ćwiczenia IT2A_U02 Activity during classes
M_U002 potrafi samodzielnie pozyskiwac wiedzę oraz wykorzystywac ją w praktyce, potrafi zdobywać umiejętności przez doświadczenie IT2A_U13 Activity during classes
Knowledge
M_W001 zna nowatorskie metody pracy indywidualnej i zespołowej, orientuje się w najnowszych osiągnięciach i trendach rozwojowych tzw. myślenia projektowego, które z pożytkiem może wykorzystać w zawodzie informatyka IT2A_W10 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy wykorzystując między innymi metody myślenia projektowego - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi pracować indywidualnie rozwijając swoje możliwości oraz w zespole dostrzegając potencjał i synergię pracy zespołowej, potrafi współkierowac małym zespołem oraz oszacować czas potrzebny na realizację zadanego ćwiczenia - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi samodzielnie pozyskiwac wiedzę oraz wykorzystywac ją w praktyce, potrafi zdobywać umiejętności przez doświadczenie - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna nowatorskie metody pracy indywidualnej i zespołowej, orientuje się w najnowszych osiągnięciach i trendach rozwojowych tzw. myślenia projektowego, które z pożytkiem może wykorzystać w zawodzie informatyka - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

 1. Wprowadzenie: kreatywność i myślenie projektowe, kultura prototypowania, historie oddziałujące na ludzi.
 2. Myślenie projektowe (ang. Design Thinking) – proces, metody i narzędzia.
 3. Zasady dobrej burzy mózgów.
 4. Prototypowanie jako metoda iteracyjnego rozwiązywania problemów.
 5. Wprowadzanie innowacji w zespole, interdyscyplinarność, zarządzanie konfliktem.
 6. Dynamika relacji w zespole, praca zespołowa.
 7. Od pomysłu do sukcesu – kreatywna przedsiębiorczość.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Preparation for classes 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa będzie wystawiona na podstawie obecności i aktywności na zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
 1. Tim Brown – Change by Design
 2. Tina Seelig – What I Wish I Knew When I Was 20
 3. Strona Instutute of Design na Uniwersytecie Stanford: http://dschool.stanford.edu/
 4. Entrepreneurship corner – portal zawierający inspirujące prezentacje kreatywnych przedsiębiorców: http://ecorner.stanford.edu/
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None