Semester 1, October 2012 - February 2013

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
CIM-1-106-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Other Basic

 
CIM-1-101-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
CIM-1-108-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
CIM-1-109-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-

Physics

 
CIM-1-107-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Chemia ogólna

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera kurs podstawowy lub rozszerzony

9
 
CIM-1-102-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+
CIM-1-103-s 45 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 90 9
+

Wstęp do matematyki

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera kurs podstawowy lub rozszerzony

10
 
CIM-1-104-s 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 10
+
CIM-1-105-s 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 10
+

Semester 2, March 2013 - September 2013

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
CIM-1-206-s 30 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 75 4
-

Non-technical

 
CIM-1-207-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot obieralny - humanizujący (Af) - (lista i opisy w sem0)
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CIM-1-208-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 0
-

Physics

 
CIM-1-203-s 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+

Chemia nieorganiczna

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera kurs podstawowy lub rozszerzony

11
 
CIM-1-201-s 45 30 75 0 0 0 0 0 0 0 0 150 11
+
CIM-1-202-s 45 0 75 0 0 30 0 0 0 0 0 150 11
+

Matematyka kurs

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera kurs podstawowy lub rozszerzony

5
 
CIM-1-204-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
CIM-1-205-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Semester 3, October 2013 - February 2014

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Elective

 
CIM-1-307-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot obieralny - kierunkowy (Cf) - (lista i opisy - sem0)
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Engineering

 
CIM-1-304-s 30 0 15 15 0 15 0 0 0 0 0 75 5
-

Foreign Language

 
CIM-1-309-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język obcy
0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Non-technical

 
CIM-1-306-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-1-308-s 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 0
-

Other Basic

 
CIM-1-301-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 7
+
CIM-1-302-s 45 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 90 7
+
CIM-1-303-s 45 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 90 7
+

Semester 4, March 2014 - September 2014

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Elective

 
CIM-1-407-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot obieralny - kierunkowy (Cf) - (lista i opisy - sem0)
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Engineering

 
CIM-1-401-s 30 0 45 0 0 30 0 0 0 0 0 105 8
+
CIM-1-405-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Foreign Language

 
CIM-1-409-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język obcy
0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Mathematics

 
CIM-1-404-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Non-technical

 
CIM-1-408-s 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 2
-

Other Basic

 
CIM-1-402-s 30 0 15 0 0 30 0 0 0 0 0 75 6
+
CIM-1-403-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Semester 5, October 2014 - February 2015

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Elective

 
CIM-1-507-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot obieralny - kierunkowy (Cf) - (lista i opisy - sem0)
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-1-508-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot obieralny 2 - kierunkowy (Cf) - (lista i opisy - sem0)
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Engineering

 
CIM-1-503-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
CIM-1-505-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
-

Foreign Language

 
CIM-1-506-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język obcy
0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Other Basic

 
CIM-1-502-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
CIM-1-504-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Physics

 
CIM-1-501-s 30 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 75 6
+

Semester 6, March 2015 - September 2015

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Elective

 
CIM-1-608-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot obieralny - anglojęzyczny (Df) - (lista i opisy - sem0)
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

Engineering

 
CIM-1-601-s 30 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 75 4
+
CIM-1-602-s 30 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 75 4
+
CIM-1-603-s 30 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 75 4
+
CIM-1-604-s 30 0 0 15 0 30 0 0 0 0 0 75 3
-
CIM-1-606-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CIM-1-609-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Foreign Language

 
CIM-1-607-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język obcy
0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 6
+

Non-technical

 
CIM-1-605-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Semester 7, October 2015 - February 2016

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Thesis

 
CIM-1-701-s 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 15
-

Materiały i technologie

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z poniższych bloków złożony z wymienionych modułów:
Materiały i technologie ceramiczne: moduły CIM-1-703-s, CIM-1-702-s, CIM-1-704-s, CIM-1-705-s, CIM-1-706-s, CIM-1-708-s, CIM-1-710-s
Materiały i technologie kompozytowe: moduły CIM-1-703-s, CIM-1-702-s, CIM-1-704-s, CIM-1-705-s, CIM-1-707-s, CIM-1-708-s, CIM-1-710-s
Materiały i technologie metaliczne: moduły CIM-1-703-s, CIM-1-702-s, CIM-1-704-s, CIM-1-705-s, CIM-1-706-s, CIM-1-709-s, CIM-1-710-s

15
 
CIM-1-702-s 28 0 28 0 0 14 0 0 0 0 0 70 3
+
CIM-1-703-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+
CIM-1-704-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
CIM-1-705-s 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1
-
CIM-1-706-s 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 56 2
-
CIM-1-707-s 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 56 2
-
CIM-1-708-s 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 56 2
-
CIM-1-709-s 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 56 2
-
CIM-1-710-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 1
-

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty obieralne - anglojęzyczne (Df) - semestr letni

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – anglojęzyczne (Df)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

3
 
CIM-1-018-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-1-036-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-1-038-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-1-039-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-1-041-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-1-042-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-1-043-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-1-044-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

Przedmioty obieralne - anglojęzyczne (Df) - semestr zimowy

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – anglojęzyczne (Df)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

3
 
CIM-1-045-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-1-046-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-1-047-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-1-048-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

Przedmioty obieralne - humanizujące (Af)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot z poniższej listy w semestrze II pierwszego roku studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

1
 
CIM-1-001-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CIM-1-002-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CIM-1-004-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CIM-1-005-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CIM-1-006-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CIM-1-007-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CIM-1-008-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CIM-1-009-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CIM-1-011-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-

Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr letni

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – kierunkowe (Cf)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

2
 
CIM-1-049-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-1-050-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-1-051-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-1-052-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-1-053-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-1-054-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-1-055-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-1-056-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-1-057-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-1-058-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-1-059-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-1-060-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-1-061-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-1-062-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-1-063-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-1-064-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr zimowy

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – kierunkowe (Cf)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

2
 
CIM-1-003-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-1-012-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-1-013-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-1-014-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-1-015-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-1-016-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-1-017-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-1-019-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-1-020-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-1-021-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-1-022-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-1-023-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-1-024-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-1-025-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-1-026-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-1-027-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-1-028-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-1-029-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-1-030-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-1-031-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-1-032-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-1-033-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-1-034-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-1-035-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-