Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ochrona zabytków kultury materialnej a skażenie środowiska
Course of study:
2012/2013
Code:
CIM-1-007-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Greiner-Wrona Elżbieta (egrwrona@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Greiner-Wrona Elżbieta (egrwrona@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomości wpływu składu chemicznego otaczającego środowisko (od mikro do makro klimatu) na deteriorację obiektów szklanych i poznaje próby ich zabezpieczania dla naszego dziedzictwa kulturowego IM1A_K02 Activity during classes,
Test,
Oral answer
Skills
M_U001 Studnet potrafi projektować właściwie zabezpieczenia dla obiektów szklanych będących w zróżnicowanych środowiskach pod względem fizykochemicznym IM1A_U09 Activity during classes,
Test,
Oral answer
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu chemii niezbędną do właściwej oceny chemizmu powierzchni szkła i odziaływania czynników chemicznych z otoczenia IM1A_W03 Activity during classes,
Test,
Oral answer
M_W002 Student ma podstawową wiedzę pozwalającą na określenie warunków zachodzenia reakcji chemicznych,pomiedzy szkłem a otoczeniem wywołujących korozję szkła IM1A_W05 Activity during classes,
Test,
Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomości wpływu składu chemicznego otaczającego środowisko (od mikro do makro klimatu) na deteriorację obiektów szklanych i poznaje próby ich zabezpieczania dla naszego dziedzictwa kulturowego - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Studnet potrafi projektować właściwie zabezpieczenia dla obiektów szklanych będących w zróżnicowanych środowiskach pod względem fizykochemicznym - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu chemii niezbędną do właściwej oceny chemizmu powierzchni szkła i odziaływania czynników chemicznych z otoczenia - - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę pozwalającą na określenie warunków zachodzenia reakcji chemicznych,pomiedzy szkłem a otoczeniem wywołujących korozję szkła - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

1.Chemia środowiska – rodzaje i lokalizacja skażeń
2. Materiały budowlane jako materiał historyczny i jego degradacja
3. Hydrofobizacja materiałów budowlanych i inne formy hamujące ich destrukcję w wyniku działania lokalnej atmosfery
4.Szkło, materiał budowlany i historyczny i jego degradacja w skutek oddziaływania lokalnych czynników środowiskowych
5. Projekcja filmu o produkcji szkła witrażowego
6. Zwiedzanie studia witrażowego, prelekcja pt.: Od projektu do montażu witraża
7. Kraków, jego lokalizacja i jego zabytki: zwiedzanie wybranych, odrestaurowanych zabytków Krakowa uzupełnione informacją historyczną i konserwatorską dla każdego oglądanego obiekty.
8. Termowizja w funkcji konserwatorskiej – demonstracja kamery termowizyjnej i przegląd materiału informacyjnego z przeprowadzonych pomiarów na różnych obiektach i w różnych warunkach fizycznych
9.Przegląd metod badawczych zabytków kultury materialnej z kamienia, cegły, szkła które ułatwiają monitorować lokalne środowisko wokół obiektu.
10.Kolokwium zaliczeniowe

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Examination or Final test 2 h
Participation in fieldworks 6 h
Participation in seminar classes 22 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

OK=0,7 K+0,3 Ob
gdzie:
K-kolokwium
Ob-obecnośc na wykładach

Procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1.J.Leissner – Final Report of EC – R&D Environment Programme 1991- 1994 ECHNCR Vol. 10 June 1997
2.T. Richter – Initial stages of aqueous glass corrosion, Ceramika, Ceramics, PAN Kraków, 39, 1999, 47-56.
3.E.Greiner-Wronowa-Korozja szkieł zabytkowych.
4.R.Newton. S. Davison – Coservation of Glass, Butterworks, London 1989
5.M.Manecki, M. Marszałek – Zanieczyszczenia atmosfery w Krakowie – Problemy ekologiczne, Wydawnictwo Polski Klub Ekologiczny, Koło AGH- Kraków- Zeszyt 16, 1993.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None