Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy technologii zabezpieczania i konserwacji wyrobów ze szkła i emalii
Course of study:
2012/2013
Code:
CIM-1-054-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Greiner-Wrona Elżbieta (egrwrona@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Greiner-Wrona Elżbieta (egrwrona@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma zdolność poszerzania swojej wiedzy w ramach optymalizowania metod badawczych celem jak najlepszego diagnozowania obiektu szklanego metodami niedestruktywnymi zgodnie z etyką zawodowa IM1A_K03 Activity during classes,
Test
Skills
M_U001 Student potrafi właściwie dobac metody instrumentalne do właściwego diagnozowania zjawisk powstałych na szkle w skutek rozwijąjącego się procesu jego korozji IM1A_U07 Activity during classes,
Test
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu chemii ogólnej do właściwego rozpoznania zjawisk wystepujących na szkle w procesie jego korozji IM1A_W04 Activity during classes,
Test
M_W002 Student ma podstawową wiedze z zakresu technologii wytwarzania wyrobów szklanych i emalii celem doboru właściwych technik renowatorsko-konserwatorskich IM1A_W03 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma zdolność poszerzania swojej wiedzy w ramach optymalizowania metod badawczych celem jak najlepszego diagnozowania obiektu szklanego metodami niedestruktywnymi zgodnie z etyką zawodowa - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi właściwie dobac metody instrumentalne do właściwego diagnozowania zjawisk powstałych na szkle w skutek rozwijąjącego się procesu jego korozji - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu chemii ogólnej do właściwego rozpoznania zjawisk wystepujących na szkle w procesie jego korozji - - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedze z zakresu technologii wytwarzania wyrobów szklanych i emalii celem doboru właściwych technik renowatorsko-konserwatorskich - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

1.Opis makroskopowy obiektu
2.Zebranie informacji historycznej i konserwatorskiej obiektu
3.Propozycja badań fizycznych dla danego obiektu
4.Ustalenie warunków zewnętrznych oddziaływujących na obiekt
5.Przeprowadzenie badań fizyko-chemicznych lub skorzystanie z otrzymanych informacji po wcześniej wykonanych badaniach
6.Ustalenie parametrów dla konserwacji zachowawczej, jak też w poważniejszych przypadkach dla konserwacji czynnej

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 2 h
Participation in seminar classes 25 h
Participation in fieldworks 5 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

OK=0,7 K+0,3 Ob
gdzie:

K- kolokwium zaliczeniowe
Ob- obecność na zajęciach

Procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studió AGH.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1.R. Newton,S. Davidson –Conservation of Glass –Butterworks London 1989
2.R. Lierke –Die nicht – geblasenen antiken Glasgefabe Deutsche – Glastechnische Gessellstchaf 2009
3.S. Fearn- Applied Surface Science 2004 pp.310-314
4.A. Okley – Glass Technology 42(3) 2001 pp.65-69
5.E. Greiner-Wronowa Archaeologia Polona Vol.45 2007
6.Z. Kamińska – Stan badań nad historią produkcji szkła – Szkło I Ceramika 1996
7.H. Roemich – Glass and Ceramics Cionservation – Corning NY 2010
8.E.Greiner-Wronowa – Materiały Ceramiczne (Ceramic materials) 64, 2 (2012) pp.252-256
9.L.Robinet – Journal of Non-Crystalline Solids -355 – 2009 pp.1479-1488
10.E.Greiner-Wronowa-Korozja Szkieł Zabytkowych –Prace Komisji Nauk Ceramicznych CERAMIKA Vol.85, 2004

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None