Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Urządzenia próżniowe w badaniach naukowych i technice
Course of study:
2012/2013
Code:
CIM-1-055-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Nocuń Marek (nocun@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Nocuń Marek (nocun@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Jest kompetentny w zakresie doboru i eksploatacji urządzeń próżniowych IM1A_W16 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować prosty system układu próżniowego IM1A_W11 Presentation
Knowledge
M_W001 Ma ogólną wiedzę z zakresu techniki próżniowej IM1A_W02 Test
M_W002 Student ma podstawową wiedzę o procesach technologicznych zachodzący pod obniżonym ciśnieniem IM1A_W02 Activity during classes,
Test,
Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Jest kompetentny w zakresie doboru i eksploatacji urządzeń próżniowych - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować prosty system układu próżniowego - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma ogólną wiedzę z zakresu techniki próżniowej - - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę o procesach technologicznych zachodzący pod obniżonym ciśnieniem - - - - - - - - - - -
Module content
Seminar classes:
Urządzenia próżniowe w badaniach naukowych i technice

W ramach zajęć student zapoznaje się z technikami otrzymywania próżni, stosowanymi urządzeniami do pomiaru niskich ciśnień, wymaganiami materiałowymi do budowy urządzeń próżniowych. Omawiane są praktyczne rozwiązania układów próżniowych stosowanych w technice pomiarowej i badaniach naukowych a także w technologiach przemysłowych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 16 h
Preparation for classes 5 h
Participation in seminar classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Kolokwium zaliczeniowe – 70%
Udział w zajęciach – 10%
Przygotowanie prezentacji – 15%
Udział w dyskusji – 5%

Prerequisites and additional requirements:

Ogólne wiadomości z fizyki, chemi fizycznej i nauki o materiałach

Recommended literature and teaching resources:

1. A. Hałas, Technologia Wysokiej Prożni , Państwowe Wyd. Naukowe, Warszawa 1984
2. Groszkowski, Technika wysokiej próżni
3. J.C. Vickerman, Surface analysis
4. A.Hałas, P.Szwemin, Podstawy techniki próżni, Kraków, 2008

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None