Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ochrona przed korozją
Course of study:
2012/2013
Code:
CIM-1-703-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Grzesik Zbigniew (grzesik@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Grzesik Zbigniew (grzesik@agh.edu.pl)
dr inż. Smoła Grzegorz (smola@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie rolę ochrony przed korozją zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i ekologicznym IM1A_K02, IM1A_K06 Participation in a discussion
M_K002 Dostrzega rolę poznawczą badań mechanizmów procesów korozji w rozumieniu zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym i przemysłowym IM1A_K02, IM1A_K06 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi badać skutki zniszczeń korozyjnych i określać ich przyczyny IM1A_U15, IM1A_U20, IM1A_U16 Execution of laboratory classes
M_U002 Umie dobrać właściwe metody ochrony przed korozją IM1A_U15, IM1A_U20, IM1A_U16 Test
Knowledge
M_W001 Zna podstawy teoretyczne procesów korozji tworzyw metalicznych Examination
M_W002 Rozumie termodynamikę procesów korozji i zna metodykę badań kinetyki oraz mechanizmu procesów korozyjnych Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie rolę ochrony przed korozją zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i ekologicznym - - + - - - - - - - -
M_K002 Dostrzega rolę poznawczą badań mechanizmów procesów korozji w rozumieniu zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym i przemysłowym - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi badać skutki zniszczeń korozyjnych i określać ich przyczyny - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie dobrać właściwe metody ochrony przed korozją - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawy teoretyczne procesów korozji tworzyw metalicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie termodynamikę procesów korozji i zna metodykę badań kinetyki oraz mechanizmu procesów korozyjnych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Termodynamika procesów korozji wysokotemperaturowej
2. Kinetyka utleniania metali
3. Transport reagentów przez zwartą warstwę zgorzeliny
4. Struktura defektów i własności transportowe zgorzelin
5. Teoria Wagnera utleniania metali
6. Dysocjacyjny mechanizm narastania zgorzelin na metalach
7. Wpływ różnowartościowych domieszek na szybkość wzrostu zgorzelin na metalach (Teoria Hauffego-Wagnera)
8. Utlenianie materiałów metalicznych
9. Siarkowanie materiałów metalicznych
10. Korozja katastrofalna w atmosferach nawęglających
11. Korozja materiałów stosowanych do wyrobu silników
12. Wysokotemperaturowa korozja materiałów w środowisku zawierającym parę wodną
13. Podstawy korozji elektrochemicznej, cz. I
14. Podstawy korozji elektrochemicznej, cz. II
15. Metody ochrony przed korozją

Laboratory classes:

1. Kinetyka utleniania metali w wysokich temperaturach
2. Pomiar szybkości korozji w warunkach cyklicznych zmian temperatury
3. Korozja katastrofalna
4. Eksperyment markerowy
5. Korozja kontaktowa – depolaryzacja wodorowa
6. Korozja kontaktowa – depolaryzacja tlenowa
7. Galwanotechnika – Powłoki niklowe
8. Galwanotechnika – miedziowanie chemiczne
9. Anodowe oksydowanie aluminium
10. Inhibitory

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 86 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Examination or Final test 3 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation for classes 30 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5xśrednia ocena laboratorium + 0,5xśrednia ocena egzaminu (oceny średnie, to średnie arytmetyczne ocen ze wszystkich terminów)

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

1. S. Mrowec, Kinetyka i mechanizm utleniania metali, PWN, Warszawa 1980.
2. S. Mrowec, Defekty struktury i dyfuzja atomów w kryształach jonowych, PWN, Warszawa 1974.
3. Z. Grzesik, Termodynamika i kinetyka defektów w kryształach jonowych, WN Akapit, Kraków 2011.
4. Ochrona przed Korozją, Poradnik, WKŁ, Warszawa 1986.
5. G. Wranglen, Podstawy korozji i ochrony metali, WN T, Warszawa 1985.
6. M. Pourbaix, Wykłady z korozji elektrochemicznej, PWN, Warszawa 1978.
7. R.A. Cottis, M.J. Graham, R. Lindsay, S.B. Lyon, J.A. Richardson, J.D. Scantlebury, F.H. Stott, Shreir’s corrosion, 4th Edition, Elsevier, UK, 2010.
8. N. Birks, G.H. Meier and F.S Pettit, Introduction to the high temperature oxidation of metals, Cambridge, University Press, 2009.
9. W. Gao, Z. Li, High-temperature Corrosion and Protection of Materials, Woodhead Publishing in Materials, Cambridge, England, 2008.
10. P. Kofstad, High Temperature Corrosion, Elsevier Applied Science, London 1988.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak