Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Advanced forming methods
Course of study:
2012/2013
Code:
CIM-2-003-MF-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Materiały funkcjonalne
Field of study:
Materials Science
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Kata Dariusz (kata@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 posiada świadomość samokształcenia IM2A_K03
Skills
M_U001 potrafi oszacować czas potrzebny do przygotowania prac badawczych IM2A_U03 Examination
M_U002 potrafi wykonać sprawozdanie z badań IM2A_U03 Examination
Knowledge
M_W001 posiada pogłebioną wiedze w zakresie formowania materiałów IM2A_W02, IM2A_W06, IM2A_W05 Test
M_W002 posiada pogłebioną wiedzę w zakresie przygotowania gęstw ceramicznych IM2A_W15 Test,
Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 posiada świadomość samokształcenia - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 potrafi oszacować czas potrzebny do przygotowania prac badawczych - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi wykonać sprawozdanie z badań - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 posiada pogłebioną wiedze w zakresie formowania materiałów - - - - - + - - - - -
M_W002 posiada pogłebioną wiedzę w zakresie przygotowania gęstw ceramicznych - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów ze współczesnymi metodami formowania materiałów. Opiera się głównie na przedstawieniu technik Rapid Prototyping jako perspektywicznych metod otrzymywania mikroreaktorów, sensorów i układów elektronicznych. Program przedmiotu został tak ułożony, aby w pierwszej kolejności przedstawić różnice pomiędzy specjalnymi a konwencjonalnymi technikami formowania. Następnie oparto się na charakterystyce poszczególnych technik formowania typu dwuwymiarowego i trójwymiarowego. Kolejnym etapem jest pokazanie budowy różnych urządzeń otrzymywanych tymi technikami. Przede wszystkim mikroreaktorów do zastosowań biomedycznych, mikroreaktorów do produkcji wodoru, sensorów i układów elektronicznych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Contact hours 30 h
Examination or Final test 30 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

kolokwium zaliczeniowe

Prerequisites and additional requirements:

Ogólna wiedza na temat wytwarzania materiałów polikrystalicznych

Recommended literature and teaching resources:

1)R. Pampuch, „Współczesne Materiały” Wyd. AGH, (2005).
2)V. Hessel, S. Hardt, H. Lowe, “Chemical Micro Process Engineering” WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA (2004)
3)J.J. Lerou, M.P. Harold, J. Ryley, J. Ashmead, T.C. O’Brien, M. Johnson, J. Perrotto, C.T. Blaisdel, T.A. Rensi, J. Nyquist, “Microfabricated mini-chemical systems: technical feasibility in Microsystem Technology for Chemical and Biological Microreactors; Ed. W. Ehrefeld, DECHEMA Monographs, vol. 132, pp.51-69 Verlag Chemie, Weinheim (1996).
4)Neal Lane at all. “Springer Handbook Of Nanotechnology” Bharat Bhushan Ed. Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2004).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None