Semester 1, October 2012 - February 2013

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Mathematics

 
DIS-1-106-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 7
+

Non-technical

 
DIS-1-102-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
DIS-1-103-s 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
-
DIS-1-104-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-1-105-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Other Basic

 
DIS-1-107-s 45 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 75 7
+
DIS-1-108-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 7
+
DIS-1-109-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Semester 2, March 2013 - September 2013

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Mathematics

 
DIS-1-204-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 8
+

Non-technical

 
DIS-1-202-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-
DIS-1-203-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Other Basic

 
DIS-1-206-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-1-207-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
DIS-1-208-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-1-209-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-1-210-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
DIS-1-211-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Physics

 
DIS-1-205-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Semester 3, October 2013 - February 2014

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Non-technical

 
DIS-1-302-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 2
-
DIS-1-303-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Other Basic

 
DIS-1-305-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-1-306-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
DIS-1-307-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
DIS-1-308-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Physics

 
DIS-1-304-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Język obcy (B-2) - semestr 1/4

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden z poniższych języków obcych.

 
Expand/collapse content
DIS-1-301-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
DIS-1-313-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
DIS-1-314-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
DIS-1-315-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
DIS-1-316-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Moduł obieralny z zakresu grafiki komputerowej

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

2
 
DIS-1-309-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-1-310-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Moduł obieralny z zakresu kartografii

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

3
 
DIS-1-311-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DIS-1-312-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 4, March 2014 - September 2014

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DIS-1-405-s 30 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 75 7
+

Other Basic

 
DIS-1-402-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-1-403-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
DIS-1-404-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Zajęcia terenowe

 
DIS-1-410-s 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 1
-
DIS-1-411-s 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 1
-

Język obcy (B-2) - semestr 2/4

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden z poniższych języków obcych.

 
Expand/collapse content
DIS-1-401-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
DIS-1-412-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
DIS-1-413-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
DIS-1-414-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
DIS-1-415-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Moduł obieralny z zakresu geodezji

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

4
 
DIS-1-406-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
DIS-1-407-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Moduł obieralny z zakresu ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

5
 
DIS-1-408-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
DIS-1-409-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Semester 5, October 2014 - February 2015

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DIS-1-502-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
DIS-1-503-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 75 7
+

Blok modułów obieralnych z zakresu projektowania budowli

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać minimum dwa moduły kształcenia z poniższej listy.

12
 
DIS-1-504-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
DIS-1-505-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
DIS-1-506-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Język obcy (B-2) - semestr 3/4

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden z poniższych języków obcych.

 
Expand/collapse content
DIS-1-501-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
DIS-1-511-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
DIS-1-512-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
DIS-1-513-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
DIS-1-514-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Moduł obieralny z zakresu gospodarki wodnej i ochrony wód

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

3
 
DIS-1-509-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-1-510-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Moduł obieralny z zakresu systemów informacji przestrzennej

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

3
 
DIS-1-507-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-1-508-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semester 6, March 2015 - September 2015

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DIS-1-602-s 45 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 90 7
+
DIS-1-603-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
DIS-1-604-s 45 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+

Zajęcia terenowe

 
DIS-1-609-s 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 45 2
-

Język obcy (B-2 + egzamin) - semestr 4/4

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden z poniższych języków obcych.

6
 
Expand/collapse content
DIS-1-601-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
DIS-1-610-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
DIS-1-611-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
DIS-1-612-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
DIS-1-613-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+

Moduł obieralny z zakresu gospodarki terenami rolnymi lub leśnymi

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

2
 
DIS-1-605-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
DIS-1-606-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Moduł obieralny z zakresu wibroakustyki środowiska

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

2
 
DIS-1-607-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-1-608-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 7, October 2015 - February 2016

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Thesis

 
DIS-1-707-s 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1
-
DIS-1-709-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Blok przedmiotów fakultatywnych (studia I stopnia)

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać przedmioty za minimum 6 punktów ECTS (łącznie), w tym jeden przedmiot za 3 punkty ECTS w języku obcym, jeśli nie był wcześniej realizowany.

6
 
DIS-1-711-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
DIS-1-712-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
DIS-1-713-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
DIS-1-714-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
DIS-1-715-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
DIS-1-716-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
DIS-1-717-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
DIS-1-718-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
DIS-1-719-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
DIS-1-720-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
DIS-1-721-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
DIS-1-722-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
DIS-1-731-s 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 28 3
-
DIS-1-732-s 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-1-733-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Blok wykładów obieralnych

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać co najmniej dwa rodzaje wykładów z poniższej listy.

2
 
DIS-1-704-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
-
DIS-1-705-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
-
DIS-1-706-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
-

Moduł obieralny z zakresu pozwoleń na korzystanie ze środowiska

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

2
 
DIS-1-701-s 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
DIS-1-702-s 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
DIS-1-703-s 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Praktyka zawodowa

4
 
DIS-1-708-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-