Semester 1, March 2013 - September 2013

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Mathematics

 
DIS-2-102-ST-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DIS-2-107-ST-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 4
+
DIS-2-108-ST-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Other Basic

 
DIS-2-103-ST-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
DIS-2-104-ST-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-2-105-ST-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-2-106-ST-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Język obcy (kurs specjalistyczny)

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden z poniższych kursów specjalistycznych.

3
 
Expand/collapse content
DIS-2-101-ST-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
DIS-2-113-ST-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
DIS-2-114-ST-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
DIS-2-115-ST-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
DIS-2-116-ST-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Moduł obieralny z zakresu GIS

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

3
 
DIS-2-109-ST-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-110-ST-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Moduł obieralny z zakresu teledetekcji

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

3
 
DIS-2-111-ST-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-112-ST-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semester 2, October 2013 - February 2014

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DIS-2-201-ST-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Blok modułów obowiązkowych na specjalności Systemy i Techniki Ochrony Środowiska

The rules for selecting groups/modules: Blok modułów wybierany jest wraz z wyborem specjalności.

25
 
DIS-2-202-ST-s 30 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
DIS-2-203-ST-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
DIS-2-204-ST-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
DIS-2-205-ST-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-206-ST-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-2-207-ST-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-2-208-ST-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 3, March 2014 - September 2014

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Thesis

 
DIS-2-309-ST-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-2-310-ST-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Blok przedmiotów fakultatywnych (studia II stopnia)

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać przedmioty za minimum 6 punktów ECTS (łącznie), w tym co najmniej jeden przedmiot za 3 punkty ECTS w języku obcym, jeśli nie był wcześniej realizowany.

6
 
DIS-2-311-ST-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-312-ST-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-313-ST-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-314-ST-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-315-ST-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-316-ST-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-317-ST-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-318-ST-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-321-ST-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-322-ST-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-323-ST-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Przedmiot obieralny prawno-ekonomiczny

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać co najmniej jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

2
 
DIS-2-301-ST-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-2-302-ST-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-2-303-ST-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-2-304-ST-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-