Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-2-105-SI-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Information Systems
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Opyrchał Leszek (opyrchal@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Opyrchał Leszek (opyrchal@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość znaczenia cyklu życia wytworu techniki oraz wzajemnych relacji układu człowiek-technika-środowisko IS2A_K02 Participation in a discussion
Skills
M_U001 potrafi wykonać obliczenia niezawodnościowe układów inżynierskich IS2A_U11 Execution of a project
M_U002 potrafi wykonać analizę niezawodnościową układu technicznego IS2A_U17 Execution of a project
Knowledge
M_W001 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu teorii bezpieczeństwa i analizy ryzyka IS2A_W04 Test
M_W002 zna podstawy teorii niezawodności IS2A_W04 Test
M_W003 ma podstawową wiedzę o cyklu życia obiektów inżynierskich IS2A_W10 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość znaczenia cyklu życia wytworu techniki oraz wzajemnych relacji układu człowiek-technika-środowisko + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi wykonać obliczenia niezawodnościowe układów inżynierskich - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi wykonać analizę niezawodnościową układu technicznego - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu teorii bezpieczeństwa i analizy ryzyka + - - - - - - - - - -
M_W002 zna podstawy teorii niezawodności + - - - - - - - - - -
M_W003 ma podstawową wiedzę o cyklu życia obiektów inżynierskich + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Niezawodność

  Definicja niezawodności. Niezawodność układów nienaprawialnych. Omówienie rodzajów funkcji intensywności uszkodzeń, przykłady obliczeniowe. Niezawodność układów naprawialnych, pojęcie wskaźnika gotowości systemu, przykłady obliczeniowe.

 2. Analiza ryzyka – metoda drzewa zdarzeń

  Wykonanie analizy ryzyka metodą drzewa zdarzeń na przykładzie wypadku komunikacyjnego.

 3. Analiza ryzyka – metoda bezpośrednia

  Przykład analizy ryzyka wykonanej metodą bezpośrednią na podstawie polskich zapór.

 4. Ryzyko

  Ryzyko jako zawężone pojęcie bezpieczeństwa, miary zajścia zdarzenie niepożądanego, straty i jej miary, analiza ryzyka, omówienie metod jakościowych i ilościowych, drzewo zdarzeń, ocena ryzyka, zmienna lingwistyczna trójkąt ryzyka.

 5. Struktury niezawodnościowe

  Omówienie rodzajów struktur niezawodnościowych, przykłady analizy i tworzenia struktur niezawodnościowych, metody obliczania niezawodności w strukturach niezawodnościowch. Niezawodność a cykl życia obiektów inżynierskich.

 6. Bezpieczeństwo

  Bezpieczeństwo jako nauka, wprowadzenie pojęć: Układu Człowiek-Technika Środowisko (CTS), wytworu techniki, zawodności i niezawodności, zdarzenia niepożądanego, zagrożenia bezpieczeństwa układu CTS. Omówienie aksjomatów teorii bezpieczeństwa.

 7. Katastrofy budowli technicznych

  Przykłady zawodności układu CTS, omówienie katastrof zapór oraz innych budowli technicznych.

Project classes:
 1. Rozdanie projektów

  Rozdanie projektów studentom, omówienie formy projektu

 2. Niezawodność układów odnawianych

  Przykłady obliczania wskaźnika gotowości systemu dla różnych układów technicznych.

 3. Podstawy rachunku prawdopodobieństwa

  definicja prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń niezależnych, prawdopodobieństwo sumy zdarzeń niezależnych, przykłady obliczeń.

 4. Niezawodność układów nienaprawialnych

  Praktyczne przykłady obliczania prawdopodobieństwa wystąpienia awarii w czasie t oraz obliczania średniego czasu bezawaryjnej pracy układu.

 5. Struktury niezawodnościowe

  Praktyczne przykłady struktur niezawodnościowych, szeregowych, równoległych i “k z n”.

 6. Struktury niezawodnościowe

  Praktyczne obliczanie wskaźnika gotowości systemu dla różnych struktur niezawodnościowych.

 7. Odbiór projektów

  Odbiór prac projektowych zrealizowanych przez studentów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Completion of a project 15 h
Contact hours 2 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna z ocen z kolokwium i projektu.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw rachunku prawdopodobieństwa.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Fiedler K. (red): awarie i katastrofy zapór. IMGW, Warszawa 2007.
 2. Jaźwiński J., Ważyńska-Fiok K.: Bezpieczeństwo systemów. PWN, Warszawa 1993.
 3. Kapcia J.: Niezawodność układów zaopatrzenia w wodę. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None