Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologie proekologiczne
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-2-107-SI-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Information Systems
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Szczygłowski Przemysław (szczyglo@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Szczygłowski Przemysław (szczyglo@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie ważność problemów związanych z najlepszymi dostępnymi technologiami oraz konieczność aktualizacji swojej wiedzy IS2A_K01, IS2A_K02 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 potrafi - na podstawie badań literaturowych - przedstawić i dokonać oceny nowych technik i technologii w wybranych branżach IS2A_U04, IS2A_U17, IS2A_U01, IS2A_U15 Presentation
M_U002 potrafi wybrać kierunki samokształcenia w zakresie znajomości technologii proekologicznych i zrealizować ten proces IS2A_U06 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 zna podstawowe pojęcia i definicje związane z technologiami proekologicznymi IS2A_W05, IS2A_W13, IS2A_W06 Examination
M_W002 zna podstawowe wymagania dla technologii proekologicznych IS2A_W09, IS2A_W05, IS2A_W13, IS2A_W06 Examination
M_W003 zna podstawy prawne wdrażania technik proekologicznych IS2A_W05, IS2A_W06 Examination
M_W004 zna najlepsze dostępne techniki dla wybranych branż IS2A_W09, IS2A_W06 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie ważność problemów związanych z najlepszymi dostępnymi technologiami oraz konieczność aktualizacji swojej wiedzy - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 potrafi - na podstawie badań literaturowych - przedstawić i dokonać oceny nowych technik i technologii w wybranych branżach - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi wybrać kierunki samokształcenia w zakresie znajomości technologii proekologicznych i zrealizować ten proces - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna podstawowe pojęcia i definicje związane z technologiami proekologicznymi + - - - - + - - - - -
M_W002 zna podstawowe wymagania dla technologii proekologicznych + - - - - + - - - - -
M_W003 zna podstawy prawne wdrażania technik proekologicznych + - - - - + - - - - -
M_W004 zna najlepsze dostępne techniki dla wybranych branż + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Definicje i uwarunkowania prawne dotyczące technologii proekologicznych

  Podstawowe pojęcia i definicje związane z technologiami proekologicznymi. Uwarunkowania prawne w tym dyrektywa ws. zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC), dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych.

 2. Warunki objęcia obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego dla poszczególnych branż przemysłu

  Omówienie warunków objęcia obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego dla przemysłu energetycznego, produkcji i obróbki metali i tworzyw sztucznych, przemysłu mineralnego, przemysłu chemicznego, gospodarki odpadami i pozostałymi.

 3. Analiza najlepszych dostępnych technologii stosowanych w przemyśle

  Analiza stanu technik w zakresie BAT dla wybranych rodzajów działalności gospodarczej.

 4. BAT i pozwolenia zintegrowane jako instrumenty realizacyjne dyrektywy IPPC

  Omówienie pozwolenia zintegrowanego w aspekcie najlepszych dostępnych technik.

Seminar classes:
 1. Dokument referencyjny BAT w sprawie dużych obiektów energetycznego spalania

  Ogólne informację o sektorze, dane dotyczące emisji oraz zużycia. Najlepsze dostępne techniki (opis techniki, główne osiągnięte poziomy, możliwość zastosowania, itp.). Możliwe oddziaływania na atmosferę, wodę, glebę, z uwzględnieniem aspektów dotyczących energii i hałasu.

 2. Dokument referencyjny BAT w przemyśle żelaza i stali

  Ogólne informację o sektorze, dane dotyczące emisji oraz zużycia. Najlepsze dostępne techniki (opis techniki, główne osiągnięte poziomy, możliwość zastosowania, itp.). Możliwe oddziaływania na atmosferę, wodę, glebę, z uwzględnieniem aspektów dotyczących energii i hałasu.

 3. Dokument referencyjny BAT w przetwórstwie żelaza i stali

  Ogólne informację o sektorze, dane dotyczące emisji oraz zużycia. Najlepsze dostępne techniki (opis techniki, główne osiągnięte poziomy, możliwość zastosowania, itp.). Możliwe oddziaływania na atmosferę, wodę, glebę, z uwzględnieniem aspektów dotyczących energii i hałasu.

 4. Dokument referencyjny BAT dla kuźni i odlewni

  Ogólne informację o sektorze, dane dotyczące emisji oraz zużycia. Najlepsze dostępne techniki (opis techniki, główne osiągnięte poziomy, możliwość zastosowania, itp.). Możliwe oddziaływania na atmosferę, wodę, glebę, z uwzględnieniem aspektów dotyczących energii i hałasu.

 5. Dokument referencyjny BAT w zakresie obróbki powierzchniowej metali i tworzyw sztucznych

  Ogólne informację o sektorze, dane dotyczące emisji oraz zużycia. Najlepsze dostępne techniki (opis techniki, główne osiągnięte poziomy, możliwość zastosowania, itp.). Możliwe oddziaływania na atmosferę, wodę, glebę, z uwzględnieniem aspektów dotyczących energii i hałasu.

 6. Dokument referencyjny BAT w przemyśle cementowym i wapienniczym

  Ogólne informację o sektorze, dane dotyczące emisji oraz zużycia. Najlepsze dostępne techniki (opis techniki, główne osiągnięte poziomy, możliwość zastosowania, itp.). Możliwe oddziaływania na atmosferę, wodę, glebę, z uwzględnieniem aspektów dotyczących energii i hałasu.

 7. Dokument referencyjny BAT (produkcja wyrobów ceramicznych)

  Ogólne informację o sektorze, dane dotyczące emisji oraz zużycia. Najlepsze dostępne techniki (opis techniki, główne osiągnięte poziomy, możliwość zastosowania, itp.). Możliwe oddziaływania na atmosferę, wodę, glebę, z uwzględnieniem aspektów dotyczących energii i hałasu.

 8. Dokument referencyjny BAT dla przemysłu włókienniczego

  Ogólne informację o sektorze, dane dotyczące emisji oraz zużycia. Najlepsze dostępne techniki (opis techniki, główne osiągnięte poziomy, możliwość zastosowania, itp.). Możliwe oddziaływania na atmosferę, wodę, glebę, z uwzględnieniem aspektów dotyczących energii i hałasu.

 9. Dokument referencyjny BAT dla przemysłu garbarskiego

  Ogólne informację o sektorze, dane dotyczące emisji oraz zużycia. Najlepsze dostępne techniki (opis techniki, główne osiągnięte poziomy, możliwość zastosowania, itp.). Możliwe oddziaływania na atmosferę, wodę, glebę, z uwzględnieniem aspektów dotyczących energii i hałasu.

 10. Dokument referencyjny BAT w przemyśle szklarskim

  Ogólne informację o sektorze, dane dotyczące emisji oraz zużycia. Najlepsze dostępne techniki (opis techniki, główne osiągnięte poziomy, możliwość zastosowania, itp.). Możliwe oddziaływania na atmosferę, wodę, glebę, z uwzględnieniem aspektów dotyczących energii i hałasu.

 11. Dokument referencyjny BAT w przemysłowych systemach chłodzenia

  Ogólne informację o sektorze, dane dotyczące emisji oraz zużycia. Najlepsze dostępne techniki (opis techniki, główne osiągnięte poziomy, możliwość zastosowania, itp.). Możliwe oddziaływania na atmosferę, wodę, glebę, z uwzględnieniem aspektów dotyczących energii i hałasu.

 12. Dokument referencyjny BAT w sprawie emisji pochodzącej z magazynowania

  Ogólne informację o sektorze, dane dotyczące emisji oraz zużycia. Najlepsze dostępne techniki (opis techniki, główne osiągnięte poziomy, możliwość zastosowania, itp.). Możliwe oddziaływania na atmosferę, wodę, glebę, z uwzględnieniem aspektów dotyczących energii i hałasu.

 13. Dokument referencyjny BAT dla spalarni odpadów

  Ogólne informację o sektorze, dane dotyczące emisji oraz zużycia. Najlepsze dostępne techniki (opis techniki, główne osiągnięte poziomy, możliwość zastosowania, itp.). Możliwe oddziaływania na atmosferę, wodę, glebę, z uwzględnieniem aspektów dotyczących energii i hałasu.

 14. Dokument referencyjny BAT w sektorze obróbki odpadów

  Ogólne informację o sektorze, dane dotyczące emisji oraz zużycia. Najlepsze dostępne techniki (opis techniki, główne osiągnięte poziomy, możliwość zastosowania, itp.). Możliwe oddziaływania na atmosferę, wodę, glebę, z uwzględnieniem aspektów dotyczących energii i hałasu.

 15. Dokument referencyjny BAT w zakresie efektywności energetycznej

  Ogólne informację o sektorze, dane dotyczące emisji oraz zużycia. Najlepsze dostępne techniki (opis techniki, główne osiągnięte poziomy, możliwość zastosowania, itp.). Możliwe oddziaływania na atmosferę, wodę, glebę, z uwzględnieniem aspektów dotyczących energii i hałasu.

 16. Dokument referencyjny BAT w przemyśle chlorowo-alkaicznym

  Ogólne informację o sektorze, dane dotyczące emisji oraz zużycia. Najlepsze dostępne techniki (opis techniki, główne osiągnięte poziomy, możliwość zastosowania, itp.). Możliwe oddziaływania na atmosferę, wodę, glebę, z uwzględnieniem aspektów dotyczących energii i hałasu.

 17. Dokument referencyjny BAT w produkcji polimerów

  Ogólne informację o sektorze, dane dotyczące emisji oraz zużycia. Najlepsze dostępne techniki (opis techniki, główne osiągnięte poziomy, możliwość zastosowania, itp.). Możliwe oddziaływania na atmosferę, wodę, glebę, z uwzględnieniem aspektów dotyczących energii i hałasu.

 18. Dokument referencyjny BAT w produkcji specjalistycznych chemikaliów nieorganicznych

  Ogólne informację o sektorze, dane dotyczące emisji oraz zużycia. Najlepsze dostępne techniki (opis techniki, główne osiągnięte poziomy, możliwość zastosowania, itp.). Możliwe oddziaływania na atmosferę, wodę, glebę, z uwzględnieniem aspektów dotyczących energii i hałasu.

 19. Dokument referencyjny BAT (przetwarzanie ścieków i gazów odpadowych w sektorze chemicznym)

  Ogólne informację o sektorze, dane dotyczące emisji oraz zużycia. Najlepsze dostępne techniki (opis techniki, główne osiągnięte poziomy, możliwość zastosowania, itp.). Możliwe oddziaływania na atmosferę, wodę, glebę, z uwzględnieniem aspektów dotyczących energii i hałasu.

 20. Dokument referencyjny BAT dla wytwarzania organicznych chemikaliów wysokowartościowych

  Ogólne informację o sektorze, dane dotyczące emisji oraz zużycia. Najlepsze dostępne techniki (opis techniki, główne osiągnięte poziomy, możliwość zastosowania, itp.). Możliwe oddziaływania na atmosferę, wodę, glebę, z uwzględnieniem aspektów dotyczących energii i hałasu.

 21. Dokument referencyjny BAT w sprawie przetwórstwa żywności i produkcji napojów i mleka

  Ogólne informację o sektorze, dane dotyczące emisji oraz zużycia. Najlepsze dostępne techniki (opis techniki, główne osiągnięte poziomy, możliwość zastosowania, itp.). Możliwe oddziaływania na atmosferę, wodę, glebę, z uwzględnieniem aspektów dotyczących energii i hałasu.

 22. Dokument referencyjny BAT w zakresie intensywnego chowu i hodowli drobiu oraz trzody chlewnej

  Ogólne informację o sektorze, dane dotyczące emisji oraz zużycia. Najlepsze dostępne techniki (opis techniki, główne osiągnięte poziomy, możliwość zastosowania, itp.). Możliwe oddziaływania na atmosferę, wodę, glebę, z uwzględnieniem aspektów dotyczących energii i hałasu.

 23. Dokument referencyjny BAT w produkcji wielkotonażowych związków organicznych

  Ogólne informację o sektorze, dane dotyczące emisji oraz zużycia. Najlepsze dostępne techniki (opis techniki, główne osiągnięte poziomy, możliwość zastosowania, itp.). Możliwe oddziaływania na atmosferę, wodę, glebę, z uwzględnieniem aspektów dotyczących energii i hałasu.

 24. Dokument referencyjny BAT w produkcji wielkotonażowych związków nieorganicznych

  Ogólne informację o sektorze, dane dotyczące emisji oraz zużycia. Najlepsze dostępne techniki (opis techniki, główne osiągnięte poziomy, możliwość zastosowania, itp.). Możliwe oddziaływania na atmosferę, wodę, glebę, z uwzględnieniem aspektów dotyczących energii i hałasu.

 25. Dokument referencyjny BAT (gospodarka i skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska)

  Ogólne informację o sektorze, dane dotyczące emisji oraz zużycia. Najlepsze dostępne techniki (opis techniki, główne osiągnięte poziomy, możliwość zastosowania, itp.). Możliwe oddziaływania na atmosferę, wodę, glebę, z uwzględnieniem aspektów dotyczących energii i hałasu.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 101 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in seminar classes 30 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 32 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa: średnia ważona z oceny z egzaminu (waga 0,7) i oceny z zajęć seminaryjnych (waga 0,3).

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych pojęć i przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska.
Znajomość podstawowych problemów środowiskowych głównych branż przemysłu.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych – IED (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola).
 2. W.M. Lewandowski “Proekologiczne źródła energii odnawialnej”, Warszawa 2002, WNT
  Dostępne w języku polskich i angielskim dokumenty referencyjne BAT dla poszczególnych przemysłów.
 3. Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT dla obróbki powierzchniowej z użyciem rozpuszczalników organicznych (STS) .
 4. Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT dla wytwarzania organicznych chemikaliów wysokowartościowych.
 5. Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT poświęconego metodom przetwarzania ścieków i gazów odpadowych w sektorze chemicznym.
 6. Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT dla przemysłu włókienniczego.
 7. Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT dla przemysłu garbarskiego.
 8. Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT w zakresie efektywności energetycznej.
 9. Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT w zakresie obróbki powierzchniowej metali i tworzyw sztucznych.
 10. Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT w sektorze obróbki odpadów.
 11. Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT w produkcji polimerów.
 12. Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT w produkcji specjalistycznych chemikaliów nieorganicznych.
 13. Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT w sprawie emisji pochodzącej z
  magazynowania.
 14. Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT w sprawie dużych obiektów
  energetycznego spalania.
 15. Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT w przemyśle cementowym i wapienniczym.
 16. Streszczenie Dokumentu Referencyjnego “Produkcja wyrobów ceramicznych”.
 17. Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT w przemyśle chlorowo-alkalicznym.
 18. Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT w przemysłowych systemach chłodzenia.
 19. Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT na temat "Gospodarka i skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska (podejście kompleksowe).
 20. Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT w przetwórstwie żelaza i stali.
 21. Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT w sprawie przetwórstwa żywności, produkcji napojów i mleka.
 22. Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT dla kuźni i odlewni.
 23. Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT w przemyśle szklarskim.
 24. Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT dla spalarni odpadów.
 25. Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT w zakresie intensywnego chowu i hodowli drobiu oraz trzody chlewnej.
 26. Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT w przemyśle żelaza i stali.
 27. Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT w produkcji wielkotonażowych związków organicznych.
 28. Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT w produkcji wielkotonażowych związków nieorganicznych – amoniaku, kwasów i nawozów sztucznych.
 29. Streszczenie Dokumentu Referencyjnego BAT w produkcji wielkotonażowych związków organicznych – substancje stałe i inne.
 30. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Dz.U. 2002 Nr 122, poz 1055.
 31. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dz.U. 2010 Nr 213, poz. 1397.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None