Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ekonomika i zarządzanie ochroną środowiska
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-2-301-SI-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Information Systems
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab, prof. AGH Preisner Leszek (preisner@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab, prof. AGH Preisner Leszek (preisner@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Dubel Anna (adubel@zarz.agh.edu.pl)
Pindór Tadeusz (tpindor@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 zachowuje etyczną postawę przy wykonywaniu zadań inżynierskich IS2A_K05 Test,
Execution of a project
M_K002 ma świadomość zastosowań zbywalnych praw emisji jako instrumentu komercjalizacji technicznych procedur ochrony środowiska w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu IS2A_K02 Participation in a discussion
M_K003 ma świadomość ważności środowiskowych uwarunkowań działalności gospodarczej i potrafi przekazać tę wiedzę opinii społecznej IS2A_K02 Test,
Participation in a discussion
M_K004 potrafi wykorzystać znaki ekologiczne jako instrumenty informujące o bezpieczeństwie ekologicznym towarów i usług IS2A_K06, IS2A_K02 Test
Skills
M_U001 potrafi wykorzystać instrumenty ekonomiczne zarządzania ochroną środowiska w celu redukcji emisji zanieczyszczeń IS2A_U16 Test
M_U002 potrafi zidentyfikować środowiskowe uwarunkowania działalności gospodarczej IS2A_U20 Test
M_U003 potrafi wykorzystać kategorie kapitału środowiskowego dla oceny ekonomicznej efektywności działalności inżynierskiej IS2A_U16 Test
M_U004 potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej efektywności nakładów kapitałowych na inwestycje środowiskowe IS2A_U16 Test
M_U005 potrafi identyfikować i ocenić koszty ochrony środowiska dla prawidłowego przeprowadzenia rachunku ekonomicznego działalności przedsiębiorstwa IS2A_U16 Test
M_U006 potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji zadania projektowego dotyczącego środowiskowej restrukturyzacji przedsiębiorstwa IS2A_U20, IS2A_U21, IS2A_U03 Project,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę dotyczącą podstawowych kategorii ekonomiki i zarządzania ochroną środowiska IS2A_W13, IS2A_W07 Test
M_W002 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę j o procedurze wdrażania internalizacji środowiskowych kosztów zewnętrznych dla realizacji zasady zanieczyszczający płaci; ma świadomość wagi przestrzegania prawa środowiskowego IS2A_W13, IS2A_W07 Test
M_W003 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę dotyczącą metodologii audytów efektywności przemysłu i ochrony środowiska Test
M_W004 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę o zarządzaniu środowiskowym jako strategii konkurencyjnej IS2A_W13 Test
M_W005 ma wiedzę dotyczącą finansowania przedsięwzięć środowiskowych w przedsiębiorstwach oraz jednostkach samorządu terytorialnego IS2A_W13 Test
M_W006 zna zastosowania marketingu środowiskowego jako instrumentu wspomagania zarządzania ochroną środowiska IS2A_W13 Test
M_W007 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę dotyczącą zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie IS2A_W13 Test
M_W008 zna i potrafi wykorzystać źródła finansowania przedsięwzięć środowiskowych dla zrealizowania projektów restrukturyzacji przedsiębiorstwa IS2A_W05 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 zachowuje etyczną postawę przy wykonywaniu zadań inżynierskich + - - - - - - - - - -
M_K002 ma świadomość zastosowań zbywalnych praw emisji jako instrumentu komercjalizacji technicznych procedur ochrony środowiska w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu + - - - - - - - - - -
M_K003 ma świadomość ważności środowiskowych uwarunkowań działalności gospodarczej i potrafi przekazać tę wiedzę opinii społecznej - - - + - - - - - - -
M_K004 potrafi wykorzystać znaki ekologiczne jako instrumenty informujące o bezpieczeństwie ekologicznym towarów i usług - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi wykorzystać instrumenty ekonomiczne zarządzania ochroną środowiska w celu redukcji emisji zanieczyszczeń + - - - - - - - - - -
M_U002 potrafi zidentyfikować środowiskowe uwarunkowania działalności gospodarczej + - - - - - - - - - -
M_U003 potrafi wykorzystać kategorie kapitału środowiskowego dla oceny ekonomicznej efektywności działalności inżynierskiej - - - + - - - - - - -
M_U004 potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej efektywności nakładów kapitałowych na inwestycje środowiskowe - - - + - - - - - - -
M_U005 potrafi identyfikować i ocenić koszty ochrony środowiska dla prawidłowego przeprowadzenia rachunku ekonomicznego działalności przedsiębiorstwa - - - + - - - - - - -
M_U006 potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji zadania projektowego dotyczącego środowiskowej restrukturyzacji przedsiębiorstwa - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę dotyczącą podstawowych kategorii ekonomiki i zarządzania ochroną środowiska + - - - - - - - - - -
M_W002 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę j o procedurze wdrażania internalizacji środowiskowych kosztów zewnętrznych dla realizacji zasady zanieczyszczający płaci; ma świadomość wagi przestrzegania prawa środowiskowego + - - - - - - - - - -
M_W003 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę dotyczącą metodologii audytów efektywności przemysłu i ochrony środowiska + - - - - - - - - - -
M_W004 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę o zarządzaniu środowiskowym jako strategii konkurencyjnej + - - - - - - - - - -
M_W005 ma wiedzę dotyczącą finansowania przedsięwzięć środowiskowych w przedsiębiorstwach oraz jednostkach samorządu terytorialnego + - - - - - - - - - -
M_W006 zna zastosowania marketingu środowiskowego jako instrumentu wspomagania zarządzania ochroną środowiska + - - - - - - - - - -
M_W007 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę dotyczącą zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie - - - + - - - - - - -
M_W008 zna i potrafi wykorzystać źródła finansowania przedsięwzięć środowiskowych dla zrealizowania projektów restrukturyzacji przedsiębiorstwa - - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

 1. Podstawowe kategorie ekonomiki i zarządzania ochroną środowiska.
 2. Internalizacja środowiskowych kosztów zewnętrznych.
 3. Instrumenty ekonomiczne zarządzania ochroną środowiska.
 4. Środowiskowe uwarunkowania działalności gospodarczej.
 5. Audyty efektywności przemysłu i ochrony środowiska.
 6. Zarządzanie środowiskowe jako strategia konkurencyjna.
 7. Finansowanie przedsięwzięć środowiskowych.
 8. Marketing środowiskowy.

Project classes:

 1. Kategorie kapitału środowiskowego.
 2. Nakłady kapitałowe na inwestycje środowiskowe.
 3. Koszty ochrony środowiska.
 4. Zbywalne prawa emisji.
 5. Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie.
 6. Źródła finansowania przedsięwzięć środowiskowych.
 7. Znaki ekologiczne.
 8. Projekt na temat: Środowiskowa restrukturyzacja przedsiębiorstwa (8 godz.).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation for classes 5 h
Participation in project classes 15 h
Completion of a project 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wynika z oceny z kolokwium oraz oceny za wykonanie i zaliczenie projektu (8h) na temat: Środowiskowa restrukturyzacja przedsiębiorstwa.

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza podstawowa z zakresu makro- i mikroekonomii oraz ochrony środowiska.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Broniewicz E., Miłaszewski R., Godlewska J.: Ekonomika i zarządzanie ochroną środowiska dla inżynierów. Oficyna Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2009.
 2. Becla A., Czaja S., Zielińska A.: Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego. Difin, Warszawa 2012.
 3. Graczyk A. (red.): Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None