Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zapory i elektrownie wodne
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-2-313-SI-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Information Systems
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Opyrchał Leszek (opyrchal@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Opyrchał Leszek (opyrchal@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 zna rolę energetyki wodnej w OZE oraz znaczenie zbiorników energetycznych w zabezpieczeniu przeciwpowodziowym IS2A_K02 Participation in a discussion
Skills
M_U001 posiada umiejętność wykonania samodzielnych obliczeń niezbędnych do wykonania projektu zapory IS2A_U21 Execution of a project
M_U002 potrafi samodzielnie wykonać uproszczony projekt zapory IS2A_U22 Project
Knowledge
M_W001 zna energetyczny i hydrauliczny podział elektrownii wodnych, rozumie zasadę ich działania IS2A_W06 Oral answer
M_W002 zna metody obliczeniowe niezbędne do zaprojektowania zapory i elektrowni wodnej IS2A_W11 Execution of a project
M_W003 posiada wiedzę niezbędną do właściwego doboru parametrów projektowanych urządzeń wodnych IS2A_W11 Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 zna rolę energetyki wodnej w OZE oraz znaczenie zbiorników energetycznych w zabezpieczeniu przeciwpowodziowym + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 posiada umiejętność wykonania samodzielnych obliczeń niezbędnych do wykonania projektu zapory + - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi samodzielnie wykonać uproszczony projekt zapory + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna energetyczny i hydrauliczny podział elektrownii wodnych, rozumie zasadę ich działania + - - + - - - - - - -
M_W002 zna metody obliczeniowe niezbędne do zaprojektowania zapory i elektrowni wodnej + - - + - - - - - - -
M_W003 posiada wiedzę niezbędną do właściwego doboru parametrów projektowanych urządzeń wodnych + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Budowa i funkcje zapory

  Omówienie budowy i funkcji zapory na przykładzie Zapory Hoovera.

 2. Zapory

  Pojęcie zapory, rodzaje zapór, szczegółowe omówienie budowy zapór ziemnych, betonowych ciężkich, oszczędnościowych i lekkich, rozkład sił w korpusie zapory, przykłady zapór zlokalizowanych na terenie Polski, funkcje sztucznego zbiornika, pojęcia związane z zaporą, rodzaje urządzeń upustowych.

 3. Elektrownie wodne

  Dobowe zapotrzebowanie na energię elektryczną, energetyczny podział elektrowni wodnych wraz z ich charakterystyką, elektrownie podstawowe, podszczytowe, szczytowe, szczytowo-pompowe; hydrauliczny podział elektrowni wodnych, elektrownie przepływowe, derywacyjne, zbiornikowe, zbiornikowe z dopompowaniem, pompowe; rodzaje turbin wodnych oraz zakres ich stosowania, przykłady elektrowni wodnych zlokalizowanych na terenie Polski.

 4. Obliczenia zapory – 1

  Obliczenia wydatku przelewu, spustu dennego, sztolni odpływowej oraz parametrów niecki wypadowej, obliczanie stanów wody zbiornika przy przejściu wezbrania miarodajnego i kontrolnego.

 5. Obliczenia zapory – 2

  Obliczanie spiętrzenia eolicznego oraz wysokości falowania, obliczanie bezpiecznego wzniesienia spodu konstrukcji hydrotechnicznej.

 6. Obliczenia zapory – 3

  Hydrogram odpływu fali powodziowej, obliczanie pojemności powodziowej zbiornika, stanu Max PP, obliczanie bezpiecznego wzniesienia korony budowli ziemnej i betonowej, obliczanie bystrotoku.

 7. Projekt zapory

  Omówienie zakresu prac przystudialnych, omówienie projektu zapory, rysunków oraz zawartości opisu technicznego.

Project classes:
 1. Odbiór projektów

  Odbiór prac projektowych wykonanych przez studentów.

 2. Obliczenia zapory – 2

  Obliczenia wydatku przelewu, spustu dennego oraz parametrów niecki wypadowej.

 3. Wstęp

  Omówienie na czym będzie polegał projekt samodzielnie wykonywany przez studenta. Przedstawienie zakresu wymagań oraz sposobu oceny projektu.

 4. Wydanie projektu

  Wydanie studentom projektu zapory.

 5. Wykonanie wstępnych rysunków

  Wykonanie przekroju przez dolinę oraz przekroju projektowanego koryta odpływowego.

 6. Obliczenia zapory – 1

  Obliczanie krzywej konsumcyjnej koryta odpływowego, Zaznaczenie stanów wody odpowiadających przepływom Qm i Qk.

 7. Obliczenia zapory – 3

  Obliczenia wydatku przelewu oraz spustu dennego oraz parametrów niecki wypadowej – ciąg dalszy. Obliczanie wydatku bystrotoku oraz sztolni odpływowej.

 8. Obliczenia zapory – 4

  Obliczanie pojemności powodziowej zbiornika i stanu: MaxPP.

 9. Obliczenia zapory – 5

  Obliczanie stanu wody w zbiorniku przy przejściu wezbrania miarodajnego i kontrolnego.

 10. Obliczenia zapory – 6

  Obliczanie spiętrzenia eolicznego oraz wysokości falowania, obliczanie bezpiecznego wzniesienia spodu konstrukcji hydrotechnicznej.

 11. Obliczenia zapory – 7

  Obliczanie bezpiecznego wzniesienia korony budowli ziemnej i betonowej.

 12. Rysunki zapory – 1

  Wykonanie przekroju typowego budowli wraz z wybranymi szczegółami.

 13. Rysunki zapory – 2

  Wykonanie przekroju przez urządzenia upustowe budowli.

 14. Rysunki zapory – 3

  Wykonanie rysunku budowli w planie oraz wybranych przekrojów.

 15. Opis techniczny

  Wykonanie opisu technicznego projektowanej budowli.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 30 h
Contact hours 5 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Completion of a project 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena z projektu.

Prerequisites and additional requirements:

Student zna podstawy inżynierii wodnej oraz mechaniki płynów.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Gołębiewski S., Krzemień Z.: Przewodnik inwestora małej elektrowni wodnej. Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii. Fundacja Poszanowania Energii, Warszawa 1998 (http://www.filem.zut.edu.pl/dydaktyka/idpeo/pimew.pdf).
 2. Łaski A.: Elektrownie wodne. WNT, Warszawa 1971.
 3. Michałowski S.: Eksploatacja elektrowni wodnych. PWN, Łódź 1955.
 4. Warać K., Wójcik R., Kołacki M.: Elektrownie wodne. Ich funkcjonowanie i oddziaływanie na najbliższe środowisko. Słupsk 2010 (http://www.gumienny.edu.pl/projekty/energia_odnawialna/elektrownie%20wodne.pdf).
 5. Żmigrodzki Z., Michalski A. Fiedler K.: Budownictwo wodne. Arkady, Warszawa 1961.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None