Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologia informacyjna
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-1-104-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Gruszczyński Stanisław (sgrusz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Gruszczyński Stanisław (sgrusz@agh.edu.pl)
dr inż. Szczygłowski Przemysław (szczyglo@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 umie opracować dokument w edytorze tekstu, sformatować go wprowadzając grafike i tabele, importować obiekty z baz danych lub arkuszy kalkuacyjnych IS1A_U08 Test
M_U002 umie zaprogramować przetwarzanie danych liczbowych i logicznych w arkuszu kalkulacyjnym IS1A_U09, IS1A_U08
M_U003 potrafi przygotować prezentację komputerową na zadany temat, wprowadzając elementy grafiki i animacji IS1A_U09, IS1A_U08 Activity during classes
M_U004 potrafi wyszukać informacje w przestrzeni sieci Internet, korzystać z baz danych, wyszukiwać dane przydatne w pracy zawodowej (dokumenty, publikacje, dane liczbowe, obiekty multimedialne) IS1A_U01 Activity during classes
Knowledge
M_W001 ma wiedzę dotyczącą uruchamiania i konfiguracji sprzętu komputerowego oraz syatemu operacyjnego, konfiguracji połączenia sieciowego na poziomie użytkownika oraz uruchamiania aplikacji komputerowych wraz z wykrywaniem symptomów ich wadliwego działania IS1A_W09 Execution of exercises
M_W002 ma wiedzę dotyczącą rodzajów oprogramowania, zna komercyjne i niekomercyjne pakiety obróbki tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, programów prezentacyjnych i prostych baz danych IS1A_W09 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 umie opracować dokument w edytorze tekstu, sformatować go wprowadzając grafike i tabele, importować obiekty z baz danych lub arkuszy kalkuacyjnych - - - + - - - - - - -
M_U002 umie zaprogramować przetwarzanie danych liczbowych i logicznych w arkuszu kalkulacyjnym - - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi przygotować prezentację komputerową na zadany temat, wprowadzając elementy grafiki i animacji - - - + - - - - - - -
M_U004 potrafi wyszukać informacje w przestrzeni sieci Internet, korzystać z baz danych, wyszukiwać dane przydatne w pracy zawodowej (dokumenty, publikacje, dane liczbowe, obiekty multimedialne) + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma wiedzę dotyczącą uruchamiania i konfiguracji sprzętu komputerowego oraz syatemu operacyjnego, konfiguracji połączenia sieciowego na poziomie użytkownika oraz uruchamiania aplikacji komputerowych wraz z wykrywaniem symptomów ich wadliwego działania + - - + - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę dotyczącą rodzajów oprogramowania, zna komercyjne i niekomercyjne pakiety obróbki tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, programów prezentacyjnych i prostych baz danych + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Podstawowe pojęcia TI. Sprzet i oprogramowanie systemowe

  Ewolucja systemów obliczniowych. Rodzaje sprzętu. Elementarna budowa sprzętu obliczeniowego typu biurowego. Peryferia. Cele i ewolucja systemów operacyjnych (SO). Cechy SO. Instalacja i uzytkowanie SO MS Windows. Popularne unixowe systemy operacyjne (Linux).

 2. Sieci lokalne i Internet

  Podstawowe rodzaje lokalnych sieci kompuetrowych. Ogólna idea ich funkcjonowania: wady i zalety. Model warstowyw sieci. Zbiór protokółów TCP/IP. Elementy sprzętowe: karty, okablowanie, bramki. Sieć Internet. Podstawy adresowania. Elemetarne zasady przesyłania pakietów przez sieć Internet. Idea samoczynnego funkcjonowania sieci i różne uwarunkowania (DNS, utrata pakietów, itp.).

 3. Sieć lokalna AGH

  Domena adresowa AGH. Struktura sieci oraz badanie jej połączeń. Identyfikacja głównych elemntów sieci. Usługi dostarczane przez sieć wenetrzną AGH. Dostęp do oprogramowania systemowego. Prezentacja dostępu do oprogramowania uzytkowego i obliczeniowego (Statistica, MATLAB). Dostęp do baz danych bibliograficznych. Korzystanie z zasobów publikacji w formie elektronicznej.

 4. Przetwarzanie tekstów

  Pakiety do edycji tekstów: MS Word, Open Office. Podstawowe elementy związane z przetwarzaniem tekstów. Korzystanie ze słowników, formatowanie tesktów naukowych.
  Pakiet do składu tekstu: TeX i LaTeX. Zastosowanie. Tworzenie dokumentów, edycja równań i grafiki. Programy wspomagające: BibTeX, edytory TeX-a. Formatowanie. Wybór formatu wyjściowego.
  Formaty: DOC, TXT, RTF, DVI, PstScript, PDF, formaty otwarte.

 5. Prezentacje. Grafika prezentacyjna. Arkusze kalkulacyjne

  Pakiety prezentacyjne komercyjne i darmowe. Reguły konstrukcji prezentacji. Relacja prezentacji i tekstu wykładu. Animacje w prezentacji.
  Pakiety arkuszy kalkulacyjnych. Sposoby wykorzystania arkusz. Elemetarne przetwarzanie matematyczne i logiczne.

 6. Podstawowe wiadomości o programowaniu

  Algorytm. Cele optymalizacji algorytmów. Języki programowania. Schematy blokowe programów. Interpretery, kompilatory, assemblery.

Project classes:
 1. Przetwarzanie tekstów

  Uruchamianie pakietu MS Word. Zapisywanie danych i zamykanie edytora. Praca nad tekstem i jego formatowanie. Wstawianie elementów graficznych i tabel. Sprawdzanie pisowni.

 2. Sprzęt i oprogramowanie systemowe

  Podstawy technik informatycznych. Elementy komputera i ich rola. jednostki przechowywania informacji. Oprogramowanie systemowe i użytkowee. Uruchamianie i zamykanie systemu. Identyfikacja błędów działania komputera.

 3. Arkusze kalkulacyjne. Bazy danych

  Arkusz kalkulacyjny Excel – tworzenie tabel, wykresów oraz prostych baz danych.

 4. Grafika menedżerska i prezentacyjna

  Opracowanie prezentacji z elementami grafiki i animacji.

 5. Internet i sieci komputerowe

  Badanie adresu sieciowego i elemntu funkcjonalnych sieci lokalnej. Korzystanie z internetowych baz danych (bibliografie, wyszukiwanie informacji). Identyfikacja efektów pozycjonowania stron internetowych. Programy do przetwarzania informacji z sieci Internet: Adobe Reader, programy do obsługi multimediów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Completion of a project 10 h
Contact hours 10 h
Preparation for classes 3 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

0,6*średnia ocena z wykonanych projektów+0,4*ocena z kolkwium zaliczeniowego, pod warunkiem zaliczenia meteriału wykładowego

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Podręczniki z serii ECDL Wydawnictwa Naukowego PWN:
1. Witold Sikorski: ECDL. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych.
2. Mirosława Kopertowska-Tomczak: ECDL. Przetwarzanie tekstów.
3. Mirosława Kopertowska-Tomczak: ECDL. Arkusze kalkulacyjne.
4. Mirosława Kopertowska-Tomczak: ECDL. Grafika menedżerska i prezentacyjna.
5. Alicja Zawada, Waldemar Węglarz: ECDL. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja.
6. Mirosława Kopertowska-Tomczak: ECDL. Bazy danych.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Usuwanie zaległości związanych z nieobecnością studenta na ćwiczeniach projektowych: samodzielne opracowanie tematu projektu realizowanego podczas opuszczonych zajęć, połączone z ustnym zaliczeniem z zakresu projektu.