Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Termodynamika techniczna
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-1-306-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Barbacki Antoni (barbacki@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. inż. Barbacki Antoni (barbacki@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Pająk Leszek (pajakl@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość pozatechnicznych aspektów działalności energetycznej w tym jej wpływu na środowisko i zrównoważony rozwój IS1A_K02 Activity during classes
M_K002 ma podstawy dla przekazywania rzetelnej informacji o korzyściach, uwarunkowaniach i barierach związanych z produkcją energii IS1A_K07 Activity during classes
M_K003 umie dokonać wyboru technologii energetycznej optymalnej z punktu widzenia oszczędności paliw IS1A_K06 Activity during classes
M_K004 ma świadomość potrzeby ciągłej aktualizacji swojej wiedzy dotyczącej problematyki energetycznej IS1A_K01 Activity during classes
Skills
M_U001 potrafi ocenić parametry energetyczne podczas różnych przemian termodynamicznych, potrafi ocenić charakter emisji w przypadku stosowania różnych źródeł energiii IS1A_U14 Test
M_U002 potrafi ocenić wady i zalety rozwiązań przy produkcji energii elektrycznej i cieplnej IS1A_U01 Test
M_U003 potrafi oszacować efekt energetyczny i ekologiczny dla konwencjonalnych i alternatywnych źródeł energii IS1A_U18 Test
M_U004 samodzielnie wskazuje najlepsze rozwiązania z zakresu wykorzystania pomp ciepła IS1A_U17 Test
Knowledge
M_W001 ma ogólną wiedzę z zakresu termodynamiki oraz maszyn cieplnych IS1A_W02 Examination
M_W002 ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych w dziedzinie wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej IS1A_W13 Examination
M_W003 zna metody obliczania energii w procesach ciepłowniczych oraz kosztów jej wytwarzania IS1A_W15 Examination
M_W004 ma poszerzoną wiedzę z zakresu termodynamiki niezbędną do zrozumienia procesów produkcji energii i związanej z nimi emisją zanieczyszczeń IS1A_W22 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość pozatechnicznych aspektów działalności energetycznej w tym jej wpływu na środowisko i zrównoważony rozwój + - - - - - - - - - -
M_K002 ma podstawy dla przekazywania rzetelnej informacji o korzyściach, uwarunkowaniach i barierach związanych z produkcją energii + - - - - - - - - - -
M_K003 umie dokonać wyboru technologii energetycznej optymalnej z punktu widzenia oszczędności paliw + - - - - - - - - - -
M_K004 ma świadomość potrzeby ciągłej aktualizacji swojej wiedzy dotyczącej problematyki energetycznej - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi ocenić parametry energetyczne podczas różnych przemian termodynamicznych, potrafi ocenić charakter emisji w przypadku stosowania różnych źródeł energiii + + - - - - - - - - -
M_U002 potrafi ocenić wady i zalety rozwiązań przy produkcji energii elektrycznej i cieplnej - + - - - - - - - - -
M_U003 potrafi oszacować efekt energetyczny i ekologiczny dla konwencjonalnych i alternatywnych źródeł energii + + - - - - - - - - -
M_U004 samodzielnie wskazuje najlepsze rozwiązania z zakresu wykorzystania pomp ciepła - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma ogólną wiedzę z zakresu termodynamiki oraz maszyn cieplnych + + - - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych w dziedzinie wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej + - - - - - - - - - -
M_W003 zna metody obliczania energii w procesach ciepłowniczych oraz kosztów jej wytwarzania - + - - - - - - - - -
M_W004 ma poszerzoną wiedzę z zakresu termodynamiki niezbędną do zrozumienia procesów produkcji energii i związanej z nimi emisją zanieczyszczeń + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Procesy ciepłownicze

  I zasada termodynamiki, rodzaje wymiany ciepła, wymienniki ciepła, grzejniki cieplne, moc termiczna i geotermalna, cieplne instalacje geotermalne.

 2. Spalanie i emisja

  Definicje i jednostki w procesach spalania, podstawy stechiometrii, substancje zanieczyszczające emitowane podczas procesów spalania, emisja przy stosowaniu różnych kategorii paliw, paliwa ekologiczne (alternatywne).

 3. Entalpia cieczy i gazów

  Definicje i znaczenie entalpii, procesy krzepnięcia, parowania, skraplania i wrzenia, termodynamiczne przemiany wody, izobaryczny proces parowania, przemiany fazowe wody.

 4. Pompy ciepła

  Technologie pomp ciepła w Polsce, termodynamiczny obieg Carnota i Lindego, sprężarkowe pompy ciepła, absorpcyjne pompy ciepła, ekologia stosowania pomp ciepła.

 5. II zasada termodynamiki i entropia

  Równanie Clapeyrona, reguła Gibbsa, praca techniczna i bezwzględna, II forma I zasady termodynamiki, definicja i znaczenie fizyczne entropi, wykres t-s, punkt krytyczny i potrójny.

 6. Przemiany charakterystyczne gazów doskonałych

  Przemiana izobaryczna, przemiana izotermiczna, pojęcie egzergii, przemiana izochoryczna, przemiana adiabatyczna.

 7. Silniki i turbiny parowe

  Obieg termodynamiczny Rankina, sprawność obiegu Rankina, moc i praca elektrociepłowni klasycznej, chłodnie kominowe, turbosprężarki i silniki turbospalinowe.

Auditorium classes:
 1. Procesy spalania

  1. Procesy spalania, jednostki i wielkości termodynamiczne w procesach spalania.
  2. Obliczenia stechiometryczne w procesach spalania paliw.
  3. Rodzaje i charakterystyka paliw.

 2. Przemiany termodynamiczne gazów

  1. Pierwsza zasada termodynamiki: obliczanie energii wewnętrznej, entalpii i entropii.
  2. Obliczanie pracy bezwzględnej, technicznej,entropii oraz ciepła przemian termodynamicznych gazów doskonałych.

 3. Maszyny i urządzenia ciepownicze w energetyce

  1. Wyznaczanie efektywności energetycznej pomp ciepła sprężarkowych i absorpcyjnych, wymienniki ciepła. Stosowane ciepłownicze systemy geotermalne.
  2. Analiza izobarycznego procesu parowania wody, otrzymywanie pary nasyconej i przegrzanej, punkt krytyczny i potrójny wody.
  3. Analiza pracy silników i turbin cieplnych w cyklu Rankina w blokach energetycznych klasycznych elektrociepłowni.
  4. Zasada działania turbin spalinowych i silników turbospalinowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 112 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena końcowa = średnia arytmetyczna ocen z egzaminu i ćwiczeń audytoryjnych

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość zagadnień z zakresu fizyki i matematyki

Recommended literature and teaching resources:

1.Szargut J.: Termodynamika. PWN, Warszawa 1998.
2.Szargut J.: Termodynamika techniczna. PWN, Warszawa 1991.
3.Ochęduszko S.: Termodynamika stosowana. WNT, Warszawa 1967.
4.Słupek S, Nocoń J.: Technika cieplna. Skrypt AGH nr 1277, Kraków 1991.
5.Pawlik T, Słomska I.: Technika cieplna, Skrypt AGH nr 726, Kraków 1979.
6.Gąsiorowski J, Radwański E, Zagórski J, Zgorzelski M.: Zbiór zadań z teorii maszyn cieplnych. WNT, 1972
7. Rubik M.: Pompy ciepła. O-I Technika instalacyjna w budownictwie, Warszawa 2000.
8.Szarkowski A., Łatowski L.: Ciepłownictwo. WNT. Warszawa 2006.
9.Recknagel H., Sprenger E., Schramek E.R.: Kompendium wiedzy: ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo. OMNI SCALA, Wrocław 2008.
10.Rubik M., Nowicki J., Chmielowski A., Pykaczyk S., Furtak Ł.: Centralne ogrzewanie, wentylacja, ciepła i zimna woda oraz instalacje gazowe w budynkach jednorodzinnych – poradnik. Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

brak