Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Grafika komputerowa
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-1-309-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Gawałkiewicz Rafał (gawalkie@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. inż. Maciaszek Jadwiga (maciasze@agh.edu.pl)
dr inż. Gawałkiewicz Rafał (gawalkie@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
There are no results to display
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
There are no results to display
Module content
Project classes:
 1. Wprowadzenie do przestrzeni 3D

  Globalny układ współrzędnych, lokalne układy współrzędnych, adaptacja układów współrzędnych do potrzeb użytkownika.

 2. Ogólna charakterystyka operacji w przestrzeni trójwymiarowej

  Modele przestrzenne i ich rodzaje, działania na prostych modelach przestrzennych, dodawanie i odejmowanie modeli, znajdowanie części wspólnych.

 3. Zaliczenie przedmiotu

  Wykonanie autorskiej dokumentacji przestrzennej na podstawie klasycznej dokumentacji kartograficznej 2D z uwzględnieniem symboli stosowanych w wytycznych technicznych K-3.6.

 4. Widoki rysunków trójwymiarowych

  Operowanie przestrzenią 3D, podgląd rysunku i rodzaje projekcji.

 5. Charakterystyka danych przestrzennych z zakresu inżynierii środowiska

  Omówienie treści Wytycznych technicznych GIS-4, rodzaje symboli stosowanych w opracowaniach kartograficznych map sozologicznych, metody prezentacji danych.

 6. Modele liniowe i powierzchniowe

  Definicja modeli przestrzennych, zamiana modeli punktowych i płaskich na modele przestrzenne.

 7. Modele bryłowe i praca z nimi

  Definicja modeli bryłowych, konstruowanie modeli bryłowych na podstawie opracowań płaskich, parametryzacja modeli przestrzennych, modyfikacja modeli przestrzennych.

 8. Modelowanie 3D

  Modelowanie przestrzenne wybranych obiektów inżynierskich w programie AutoCAD na podstawie dokumentacji architektoniczno – budowlanej i kartograficznej.

 9. Przekroje

  Definicja przekroju, tworzenie rysunków przekrojowych oraz generowanie rysunków dwuwymiarowych z obiektów bryłowych.

 10. Opracowania numeryczne dla potrzeb inżynierii środowiska w przestrzeni 3D

  Tworzenie graficznych opracowań numerycznych wybranych elementów zagospodarowania przestrzennego terenu dla potrzeb inżynierii środowiska.

 11. Wizualizacja tworzonych modeli przestrzennych

  Prezentacja efektów tworzenia modeli przestrzennych, teksturowanie z wykorzystaniem bibliotek AutoCAD-a, wykorzystanie światła, cieniowanie.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in project classes 30 h
Preparation for classes 10 h
Completion of a project 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena średnia z ćwiczeń i z autorskiego projektu.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw AutoCAD-a w 2D.

Recommended literature and teaching resources:
 • Gawałkiewicz R., Maciaszek J.: " Podstawy grafiki inżynierskiej dla studentów geodezji i inżynierii środowiska", Wydawnictwa Naukowe AGH, Kraków 2007.
 • Jaskulski A.: “Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D”, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • Pikoń A.: “AutoCAD” (w wersji obowiązującej na zajęciach w danym roku akademickim), Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011.
 • Matthews B.: “AutoCAD 2000 3D”, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2001.
 • Czepiel J.: " AutoCAD = ćwiczenia praktyczne 3D", Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.
 • Wytyczne techniczne GIS-4: Mapa sozologiczna Polski w skali 1:50000 w formie analogowej i numerycznej, Wydawnictwo GUGiK, Warszawa 2004.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach i zaliczenie ćwiczeń projektowych.