Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Graficzne projektowanie w inżynierii środowiska
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-1-310-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Maciaszek Jadwiga (maciasze@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. inż. Maciaszek Jadwiga (maciasze@agh.edu.pl)
dr inż. Gawałkiewicz Rafał (gawalkie@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
There are no results to display
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
There are no results to display
Module content
Project classes:
 1. Charakterystyka popularnych programów graficznych (AutoCAD, Microstation, Surfer, Grapher, Corel Draw, Corel PhotoPaint, Excel)

  Ogólna charakterystyka popularnych programów graficznych (AutoCAD, Microstation, Surfer, Grapher, Corel Draw, Corel PhotoPaint, Excel). Student zapoznaje się z możliwościami graficznymi i wykorzystaniem tych programów.

 2. Zasady tworzenia mapy sozologicznej

  Graficzne metody przekazu treści stosowane na mapach sozologicznych. Wykonanie wybranych znaków umownych dla tej mapy zgodnie z instrukcja GIS-4 w programie AutoCAD. Naniesienie znaków na podkład mapy topograficznej.Wykorzystanie metody zasięgów dla zaznaczenia obszaru występowania danego zjawiska (różne szrafury i opisy).

 3. Tworzenie graficznych opracowań numerycznych dla potrzeb inżynierii środowiska

  Wprowadzenie danych do programu Surfer. Interpolacja izolinii powierzchni topograficznej. Opis izolinii. Wybrane przykłady modelowania propagacji zanieczyszczeń z wykorzystaniem programu Surfer i narzędzi Google Earth.
  Wykonanie autorskiego projektu graficznej ilustracji wybranych rozkładów zanieczyszczeń oraz ich prezentacji.

 4. Wykresy i diagramy

  Rodzaje wykresów i diagramów 2D i 3D w skalach arytmetycznej i logarytmicznej. Wykonanie wykresów i kartodiagramów w programie Excel. Umieszczenie ich na podkładzie mapy topograficznej.

 5. Modyfikacja i wizualizacja obiektów przestrzennych

  Modyfikacja różnych obiektów (ścinanie i zaokrąglanie krawędzi brył, przekształcanie brył: suma, różnica, iloczyn; dodawanie grubości 3D do obiektów), szyk 3D. Automatyczne obliczenia parametrów geometrycznych i fizycznych brył i ich fragmentów. Wizualizacja: czyszczenie pliku, tworzenie renderingu. Temat: wykonanie własnego projektu z wykorzystaniem omówionych wcześniej przykładów.

 6. Modelowanie przestrzenne w AutoCAD-zie: wprowadzenie

  Zasady pracy w 3D: ustawienia środowiska rysunku dla potrzeb rysowania 3D, tworzenie rzutni, płaszczyzny konstrukcyjne, układy współrzędnych i sterowanie nimi. Oglądanie rysunku w przestrzeni: rzuty płaskie, rzuty przestrzenne (widoki), orbitowanie 3D.

 7. Modelowanie bryłowe i siatkowe

  Typy obiektów 3D (obiekty druciane, powierzchnie, siatki, bryły). Modelowanie bryłowe ACIS (bryły proste, złożone, wyświetlanie brył, przekroje i cięcia) – przykłady brył i przekrojów prostych i złożonych. Modelowanie powierzchni siatek – wykonanie różnych przykładów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in project classes 30 h
Preparation for classes 10 h
Completion of a project 10 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena średnia z ćwiczeń i z autorskiego projektu. Ćwiczenia: odpowiedzi ustne na zajęciach, samodzielne wykonanie ćwiczeń prostych i złożonych w różnych programach. Autorski projekt graficznej ilustracji wybranych rozkładów zanieczyszczeń oraz ich prezentacji.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw AutoCAD-a.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Maciaszek J., Gawałkiewicz R.: Podstawy grafiki inżynierskiej dla studentów geodezji i inżynierii środowiska. Wyd. Naukowe AGH, Kraków 2007.
 2. Pikoń A.: AutoCAD (w wersji obowiązującej na zajęciach w danym roku akademickim).
 3. Walkenbach J.: Excel. Część III. Tworzenie wykresów i grafiki.. (w wersji obowiązującej na zajęciach w danym roku akademickim).
 4. Konspekty do ćwiczeń projektowych z wykorzystywanych programów.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None