Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Urządzenia do przesyłu wody
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-1-718-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Opyrchał Leszek (opyrchal@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Opyrchał Leszek (opyrchal@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K002 ma śwadomość gospodarczego i społecznego zanczenia urządzeń do transportu wody IS1A_K02 Participation in a discussion
Skills
M_U001 posiada umiejętność doboru rodzaju rurociągu oraz jego lokalizacji IS1A_U15, IS1A_U14, IS1A_U17 Execution of a project
M_U003 potrafi wykonać uproszczony projekt ujęcia wody IS1A_U01, IS1A_U08, IS1A_U25 Project
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę z metod transportu wody IS1A_W20 Oral answer
M_W002 posiada wiedzę o rodzajach rurociągów służących do przesyłu cieczy IS1A_W20, IS1A_W12 Oral answer
M_W003 posiada wiedzę o rodzajach i konstrukcji ujęć wody surowej IS1A_W14, IS1A_W16 Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K002 ma śwadomość gospodarczego i społecznego zanczenia urządzeń do transportu wody + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 posiada umiejętność doboru rodzaju rurociągu oraz jego lokalizacji + - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi wykonać uproszczony projekt ujęcia wody + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę z metod transportu wody + - - + - - - - - - -
M_W002 posiada wiedzę o rodzajach rurociągów służących do przesyłu cieczy + - - + - - - - - - -
M_W003 posiada wiedzę o rodzajach i konstrukcji ujęć wody surowej + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Budowa rurociagu

  Materiały stosowane na rurociągi. Sposoby układania rurociągu nadziemnego i podziemnego. Elementy armatury.

 2. Straty energii

  Równanie Bernoulliego dla cieczy rzeczywistej, elementy powodujące straty miejscowe, wzory praktyczne na obliczanie wielkości strat miejscowych, przykłady obliczeniowe.

 3. Przepływ wody w kanałach i rurociągach

  Przepływ w kanałach otwartych i rurociągach. Starty liniowe i miejscowe. Równanie ciągłości. Wzory obliczeniowe do obliczania natężenie przepływu w kanałach otwartych i rurociągach.

 4. Trasa rurociagu

  Wyznaczanie trasy rurociągu.

 5. Ujęcia wody

  Rodzaje ujęć wody. Budowa ujęcia brzegowo-komorowego. Inżynierskie zasady minimalnych odległości pomiędzy urządzeniami ujęcia, minimalna grubość ścian ujęcia.

 6. Pompy

  Rodzaje pomp, omówienie budowy pompy wirowej, połączenie równoległe pomp, połączenie szeregowe pomp, punkt pracy pompy, regulacja pomp. Dobór pompy.

 7. Obliczanie elementów ujęcia wody

  Obliczenie elementów komory wlotowej, wielkość okna i krat. Wielkość komory czerpalnej, wielkość okna i siatki, wymiary leja ssącego. Obliczanie strat energii na urządzeniach ujęcia brzegowo-komorowego.

 8. Straty energii -cd

  Straty liniowe, Praktyczne wzory na obliczanie wydatku przewody kołowego, związek wielkości strat liniowych ze średnicą rurociągu, dobór średnicy rurociągu. Wykreślanie linii energii, ciśnienia i położenia.

Project classes:
 1. Wstęp

  Omówienie zakresu projektu, podanie sposobu jego wykonania, zasad jego odbioru i oceny.

 2. Rozdanie projektów

  Rozdanie studentom tematów projektów.

 3. Ujęcie wody

  Obliczenia elementów ujęcia brzegowo-komorowego: okna wlotowego, kraty, siatki, wielkości komór i leja ssawnego.

 4. Odbiór projektów

  Odbiór i ocena wykonanych projektów.

 5. Rurociąg

  Dobór średnicy i materiału z jakiego wykonany jest rurociąg,
  wyznaczenie trasy rurociągu, sporządzenie profilu rurociągów, wyznaczenie kątów zmian kierunku osi rurociągu.

 6. Straty energii i dobór pompy

  Obliczanie wielkości start energii liniowych, miejscowych oraz całkowitych, dobór pompy.

 7. Rysunki projektowe

  Wykonanie rysunków przekrojów ujęcia wody powierzchniowej.

 8. Rysunki projektowe

  Wykonanie rysunków profilu rurociągu wraz z linią energii i położenia.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 14 h
Contact hours 6 h
Preparation for classes 4 h
Completion of a project 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z wykonanego projektu.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw matematyki i mechaniki płynów, umiejętność obliczania wielkości kąta pomiędzy prostymi.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Jankowski F.: Pompy I wentylatory w inżynierii sanitarnej. Arkady, Warszawa, 1975.
 2. Żbikowski A.: Małe budowle wodne. Część II. Kanały i przewody. PWN, Łódź 1966.
 3. Budziło B.: Projektowanie ujęć wody powierzchniowej. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2005.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None