Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
The Use of Computing Environments in Engineering Issues
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-1-720-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kowalewski Zbigniew (kowalew@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Pająk Leszek (pajakl@agh.edu.pl)
dr inż. Kowalewski Zbigniew (kowalew@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role IS1A_K01, IS1A_K03 Execution of a project,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 potrafi sformułować problem, zastosować odpowiedni model matematyczny oraz przeprowadzić obliczenia w zakresie termodynamiki IS1A_U01, IS1A_W13, IS1A_U03, IS1A_U13, IS1A_W09 Project,
Execution of a project
M_U002 potrafi sformułować problem, zastosować odpowiedni model matematyczny oraz przeprowadzić obliczenia w zakresie gospodarki i ochrony wód IS1A_U01, IS1A_U03, IS1A_U13, IS1A_W19, IS1A_W09 Project,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę z zakresu oprogramowania wspomagającego obliczenia inżynierskie IS1A_W09 Execution of a project
M_W002 ma ogólną wiedzę z zakresu formułowania modeli matematycznych IS1A_W07, IS1A_W09 Project,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi sformułować problem, zastosować odpowiedni model matematyczny oraz przeprowadzić obliczenia w zakresie termodynamiki - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi sformułować problem, zastosować odpowiedni model matematyczny oraz przeprowadzić obliczenia w zakresie gospodarki i ochrony wód - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę z zakresu oprogramowania wspomagającego obliczenia inżynierskie + - - + - - - - - - -
M_W002 ma ogólną wiedzę z zakresu formułowania modeli matematycznych + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
  1. Wprowadzenie do wybranych środowisk obliczeniowych
  2. Wykonywanie prostych obliczeń matematycznych
  3. Definicja funkcji obliczeniowych
  4. Wybrane funkcje wbudowane
Project classes:
  1. Wykonywanie prostych obliczeń matematycznych
  2. Rachunek macierzowy
  3. Realizacja obliczeń dla zdefiniowanego problemu inżynierskiego
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in project classes 14 h
Participation in lectures 14 h
Completion of a project 10 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z ocen z projektów wykonywanych w ramach ćwiczeń projektowych

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None