Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Komunikacja międzykulturowa
Course of study:
2012/2013
Code:
HKL-1-305-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr Piekarski Przemysław (przemekpiekar@gmail.com)
Academic teachers:
dr Piekarski Przemysław (przemekpiekar@gmail.com)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K004 Ma świadomość znaczenia humanistyki dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. KL1A_K09 Activity during classes,
Examination
Skills
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych i w oparciu o nią zabierać głos w dyskusji, które będą analizą współczesnej kultury. KL1A_U03, KL1A_U13 Activity during classes,
Examination
M_U003 Czyta i interpretuje tekst filozoficzny, socjologiczny, antropologiczny. KL1A_U03 Activity during classes,
Examination
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat rznaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. KL1A_W16 Examination
M_W002 Zna podstawowe relacje zachodzące między głównymi prądami umysłowymi epoki a przemianami dokonującymi się w obszarze kultury i życia społecznego, z uwzględnieniem roli i znaczenia komunikacji w dobie globalizacji i wielokulturowości. KL1A_W04, KL1A_W19 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K004 Ma świadomość znaczenia humanistyki dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych i w oparciu o nią zabierać głos w dyskusji, które będą analizą współczesnej kultury. + + - - - - - - - - -
M_U003 Czyta i interpretuje tekst filozoficzny, socjologiczny, antropologiczny. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat rznaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe relacje zachodzące między głównymi prądami umysłowymi epoki a przemianami dokonującymi się w obszarze kultury i życia społecznego, z uwzględnieniem roli i znaczenia komunikacji w dobie globalizacji i wielokulturowości. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Komunikacja międzykulturowa

Kurs jest przewidziany dla studentów drugiego roku kulturoznawstwa wyposażonych już w podstawową wiedzę na temat kultury i komunikacji. Możliwy jest więc czynny udział w zajęciach. Wychodząc od koncepcji R.Jakobsona poznajemy podstawowe elementy aktu mowy i przenosimy je na każdy akt komunikacji. Język naturalny i sztuczny, komunikacja niewerbalna i kontekst kulturowy układają się w spójną całość. Materiały multimedialne stanowią punkt wyjścia do dyskusji nad wpływem tożsamości, stereotypów, czy tabu na jakość komunikacji między kulturami nisko- i wysokokontekstowymi.

1. Czym jest komunikacja – funkcje aktu mowy (R.Jakobson); komunikacja werbalna/niewerbalna
2. Język naturalny – system/uzus/norma; poziomy języka; poziomy gramatyki; rodzaje języków; rodziny i ligi
3. Języki sztuczne
4. Pisma i alfabet
5. Komunikacja niewerbalna – symbol/ikona; indyjska teoria rasa; mowa ciała
6. Czym jest kultura – główne definicje; kultura a komunikacja
7. Tożsamość; dystans; pojęcie obcego – ksenofobia i ksenologia; uprzedzenia i stereotypy; tabu; kultury nisko- i wysokokontekstowe
8. Spotkanie czy zderzenie cywilizacji; Huntington, Sayyed; Halbfass – próba zrozumienia; Kosmopolis
9. Indie –„laboratorium”; od Greków do New Age; Romowie
10. Praktyczne zastosowania komunikacji międzykulturowej; negocjacje, współpraca
11. Społeczeństwo wielokulturowe – przykład Londynu

Auditorium classes:

1. Czym jest komunikacja – funkcje aktu mowy (R.Jakobson); komunikacja werbalna/niewerbalna
2. Język naturalny – system/uzus/norma; poziomy języka; poziomy gramatyki; rodzaje języków; rodziny i ligi
3. Języki sztuczne
4. Pisma i alfabet
5. Komunikacja niewerbalna – symbol/ikona; indyjska teoria rasa; mowa ciała
6. Czym jest kultura – główne definicje; kultura a komunikacja
7. Tożsamość; dystans; pojęcie obcego – ksenofobia i ksenologia; uprzedzenia i stereotypy; tabu; kultury nisko- i wysokokontekstowe
8. Spotkanie czy zderzenie cywilizacji; Huntington, Sayyed; Halbfass – próba zrozumienia; Kosmopolis
9. Indie –„laboratorium”; od Greków do New Age; Romowie
10. Praktyczne zastosowania komunikacji międzykulturowej; negocjacje, współpraca
11. Społeczeństwo wielokulturowe – przykład Londynu

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 107 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Preparation for classes 30 h
Participation in lectures 30 h
Participation in conversation seminars 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa 100%
wynik egzamin

Prerequisites and additional requirements:

Czynny udział w ćwiczeniach

Recommended literature and teaching resources:

Podstawowa literatura:

Albrow M., The Global Age: State and Society Beyond Modernity, Cambridge 1996
Appadurai A., Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization, Minneapolis-Londyn 1997
Bauman Z., Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. Warszawa 2000
Diriniger D., Alfabet, Warszawa 1972
Eade J., Placing London: from imperial capital to global city, New York 2000
Eizenstadt N.S., Comparative civilizations and multiple modernities Leiden Boston 2003
Halbfass W., Indie i Europa. Próba porozumienia na gruncie filozoficznym. Warszawa 2008
Jakobson R., W poszukiwaniu istoty języka, t.1-2,Warszawa 1989
Kirkpatrick A., red. The Routledge handbook of world Englishes, London, New York 2010
Majewicz A., Języki świata i ich klasyfikowanie, Warszawa 1989
Novinger T., Intercultural communication. A practical guide, Austin 2001
Rogers H., Writing systems. A linguistic approach. Blackwell Publishing 2005

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

brak