Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Metody analiz wytrzymałościowych z wykorzystaniem MES
Course of study:
2012/2013
Code:
RBM-2-209-KW-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Komputerowe wspomaganie projektowania
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Matachowski Filip (filip.matachowski@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Wolny Stanisław (stwolny@agh.edu.pl)
dr inż. Matachowski Filip (filip.matachowski@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość konsekwencji na skutek podjętych decyzji, w tym ekonomicznych oraz społecznych
Skills
M_U001 Student potrafi stworzyć odpowiedni model MES analizowanego obiektu Activity during classes,
Project
M_U002 Student potrafi korzystać z literatury fachowej oraz norm przedmiotowych i regulacji prawnych
Knowledge
M_W001 Student zna metodologię tworzenia modeli analizowanych obiektów dla potrzeb MES Activity during classes,
Project,
Execution of laboratory classes
M_W002 Student zna podstawy matematyczne analiz wytrzymałościowych MES Project,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość konsekwencji na skutek podjętych decyzji, w tym ekonomicznych oraz społecznych + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi stworzyć odpowiedni model MES analizowanego obiektu + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi korzystać z literatury fachowej oraz norm przedmiotowych i regulacji prawnych + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna metodologię tworzenia modeli analizowanych obiektów dla potrzeb MES + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawy matematyczne analiz wytrzymałościowych MES + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Tematyka wykładów ma zaznajomić studenta z podstawami teoretycznymi (teorią sprężystości) metody elementów skończonych (MES), jak również zrozumieć mechanizm rozwiązywania zagadnień wytrzymałościowych przy użyciu MES.

Project classes:

Celem ćwiczeń projektowych jest pokazanie podejścia do modelowania MES, czyli budowy modelu, definiowania odpowiednich warunków brzegowych i stosowania adekwatnego typu analizy komputerowej. Realizowane jest to poprzez rozwiązywanie prostych zagadnień projektowych, począwszy od koncepcji (projektu) danego urządzenia (obiektu) aż po wnioski płynące z analizy wytrzymałościowej (interpretacja wyników).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Contact hours 5 h
Preparation for classes 5 h
Completion of a project 20 h
Participation in project classes 30 h
Participation in lectures 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena z projektu

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Finite Element Method (5th Edition) Volume 1 – The Basis
By: Zienkiewicz, O.C.; Taylor, R.L. © 2000 Elsevier

Finite Element Method (5th Edition) Volume 2 – Solid Mechanics
By: Zienkiewicz, O.C.; Taylor, R.L. © 2000 Elsevier

Finite Element Method (5th Edition) Volume 3 – Fluid Dynamics
By: Zienkiewicz, O.C.; Taylor, R.L. © 2000 Elsevier

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None