Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Konstrukcje stalowe
Course of study:
2012/2013
Code:
RBM-1-603-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Wolny Stanisław (stwolny@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Matachowski Filip (filip.matachowski@agh.edu.pl)
dr inż. Badura Sławomir (sbadura@agh.edu.pl)
dr inż. Ładecki Bogusław (boglad@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i odpowiedzialność za skutki działalności projektowej, w tym za podejmowane decyzje BM1A_K01, BM1A_K05, BM1A_K03, BM1A_K02, BM1A_K04 Activity during classes,
Test,
Project,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować element konstrukcyjny spełniający warunki nośności i użytkowalności BM1A_W04, BM1A_W02, BM1A_W01 Activity during classes,
Test,
Project,
Execution of laboratory classes
M_U002 Student umie określić wielkości charakterystyczne jak i obliczeniowe, tak obciążeń jak i wytrzymałości BM1A_W04, BM1A_W02, BM1A_W01 Activity during classes,
Test,
Project,
Execution of laboratory classes
M_U003 Student potrafi korzytać z literatury fachowej oraz norm przedmiotowych i regulacji prawnych BM1A_W04, BM1A_W02, BM1A_W01 Activity during classes,
Test,
Project,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student rozumie zasady i metody stanów granicznych w zakresie projektowania konstrukcji stalowych BM1A_W04, BM1A_W02, BM1A_W01 Activity during classes,
Test,
Project,
Execution of laboratory classes
M_W002 Student umie ocenić noś nośność konstrukcji w prostych przypadkach obciążenia BM1A_W04, BM1A_W02, BM1A_W01 Activity during classes,
Test,
Project,
Execution of laboratory classes
M_W003 Student potrafi ocenić problem utraty stateczności prostych elementów konstrukcyjnych BM1A_W04, BM1A_W02, BM1A_W01 Activity during classes,
Test,
Project,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i odpowiedzialność za skutki działalności projektowej, w tym za podejmowane decyzje + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować element konstrukcyjny spełniający warunki nośności i użytkowalności + - - + - - - - - - -
M_U002 Student umie określić wielkości charakterystyczne jak i obliczeniowe, tak obciążeń jak i wytrzymałości + - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi korzytać z literatury fachowej oraz norm przedmiotowych i regulacji prawnych + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student rozumie zasady i metody stanów granicznych w zakresie projektowania konstrukcji stalowych + - - + - - - - - - -
M_W002 Student umie ocenić noś nośność konstrukcji w prostych przypadkach obciążenia + - - + - - - - - - -
M_W003 Student potrafi ocenić problem utraty stateczności prostych elementów konstrukcyjnych + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
-
Project classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in project classes 8 h
Contact hours 20 h
Preparation for classes 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z projektów

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Łubiński M., Filipowicz A., Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe. Cz. I. Podstawy projektowania. Arkady, Warszawa 2000
2. Łubiński M. Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe. Cz. II. Obiekty budowlane. Arkady 2007
3. Niewadomski J., Głąbik J., Kazek M., Zamorowski J.: Obliczanie konstrukcji stalowych wg PN-90/B-03200. PWN 2003

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None