Semester 1, October 2012 - February 2013

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
CTC-1-105-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Other Basic

 
CTC-1-106-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
CTC-1-107-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
CTC-1-109-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Elementy chemii
0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-

Physics

 
CTC-1-108-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Chemia ogólna

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera kurs podstawowy lub rozszerzony

9
 
CTC-1-101-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+
CTC-1-102-s 45 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 90 9
+

Wstęp do matematyki

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera kurs podstawowy lub rozszerzony

10
 
CTC-1-103-s 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 10
+
CTC-1-104-s 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 10
+

Semester 2, March 2013 - September 2013

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
CTC-1-206-s 30 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 75 4
-

Non-technical

 
CTC-1-207-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 0
-
CTC-1-208-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot obieralny - humanizujący (Af) - (lista i opisy w sem0)
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-

Physics

 
CTC-1-203-s 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+

Chemia nieorganiczna

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera kurs podstawowy lub rozszerzony

11
 
CTC-1-202-s 45 30 75 0 0 0 0 0 0 0 0 150 11
+
CTC-1-204-s 45 0 75 0 0 30 0 0 0 0 0 150 11
+

Matematyka kurs

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera kurs podstawowy lub rozszerzony

5
 
CTC-1-205-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
CTC-1-209-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Semester 3, October 2013 - February 2014

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Elective

 
CTC-1-307-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot obieralny - kierunkowy (Cf) - (lista i opisy - sem0)
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Engineering

 
CTC-1-304-s 30 0 15 15 0 15 0 0 0 0 0 75 5
-

Foreign Language

 
CTC-1-305-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język obcy
0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Non-technical

 
CTC-1-306-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-308-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Other Basic

 
CTC-1-301-s 30 0 30 0 0 30 0 0 0 0 0 90 7
+
CTC-1-302-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 7
+
CTC-1-303-s 45 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 90 7
+

Semester 4, March 2014 - September 2014

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
CTC-1-402-s 30 0 45 0 0 30 0 0 0 0 0 105 8
+
CTC-1-404-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Foreign Language

 
CTC-1-406-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język obcy
0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Mathematics

 
CTC-1-405-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Non-technical

 
CTC-1-407-s 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 2
-

Other Basic

 
CTC-1-401-s 30 0 45 0 0 30 0 0 0 0 0 105 8
+
CTC-1-403-s 30 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 75 6
+

Semester 5, October 2014 - February 2015

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Elective

 
CTC-1-507-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot obieralny - kierunkowy (Cf) - (lista i opisy - sem0)
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-508-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot obieralny - anglojęzyczny (Df) - (lista i opisy - sem0)
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

Engineering

 
CTC-1-501-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
CTC-1-502-s 30 0 30 0 0 30 0 0 0 0 0 90 7
+
CTC-1-503-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CTC-1-504-s 15 0 0 30 0 15 0 0 0 0 0 60 4
-
CTC-1-505-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Foreign Language

 
CTC-1-506-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język obcy
0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Semester 6, March 2015 - September 2015

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Elective

 
CTC-1-608-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot obieralny - kierunkowy (Cf) - (lista i opisy - sem0)
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-609-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot obieralny 2 - kierunkowy (Cf) - (lista i opisy - sem0)
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Engineering

 
CTC-1-603-s 30 0 0 15 0 30 0 0 0 0 0 75 4
+
CTC-1-606-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CTC-1-610-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Foreign Language

 
CTC-1-607-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język obcy
0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 6
+

Non-technical

 
CTC-1-605-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Ekonomika i zarządzanie
15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 1
-

Other Basic

 
CTC-1-601-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 4
+
CTC-1-602-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
CTC-1-604-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semester 7, October 2015 - February 2016

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Thesis

 
CTC-1-701-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Praca inżynierska
0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 15
-

Technologie materiałowe

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z poniższych bloków w skład których wchodzą wymienione moduły:
Technologia ceramiki: moduły CTC-1-702-s, CTC-1-703-s, CTC-1-704-sD, CTC-1-705-s, CTC-1-707-s, CTC-1-708-s , CTC-1-710-s, CTC-1-706-s
Technologia szkła: moduły CTC-1-702-s, CTC-1-703-s, CTC-1-704-s, CTC-1-705-s, CTC-1-707-s, CTC-1-708-s , CTC-1-709-s, CTC-1-706-s
Technologia materiałów wiążących i betonów: moduły CTC-1-702-s, CTC-1-703-s, CTC-1-704-s, CTC-1-705-s, CTC-1-707-s, CTC-1-709-s, CTC-1-710-s, CTC-1-706-s
Technologia ceramiki budowlanej i materiałów termoizolacyjnych: moduły CTC-1-702-s, CTC-1-703-s, CTC-1-704-s, CTC-1-705-s, CTC-1-708-s , CTC-1-709-s, CTC-1-710-s, CTC-1-706-s

15
 
CTC-1-702-s 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+
CTC-1-703-s 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+
CTC-1-704-s 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1
-
CTC-1-705-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Seminarium inżynierskie
0 0 0 28 0 20 0 0 0 0 0 48 1
-
CTC-1-706-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 1
-
CTC-1-707-s 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 56 2
-
CTC-1-708-s 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 56 2
-
CTC-1-709-s 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 56 2
-
CTC-1-710-s 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 56 2
-

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty obieralne - anglojęzyczne (Df) - semestr letni

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – anglojęzyczne (Df)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

3
 
CTC-1-053-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-1-054-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Numerical methods in materials science
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-1-055-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-1-056-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-1-057-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-1-058-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-1-059-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-1-060-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-1-061-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Introduction to ceramic coatings (Prof. T. Troczyński)
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

Przedmioty obieralne - anglojęzyczne (Df) - semestr zimowy

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – anglojęzyczne (Df)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

3
 
CTC-1-035-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-1-036-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-1-062-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-1-063-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

Przedmioty obieralne - humanizujące (Af)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot z poniższej listy w semestrze II pierwszego roku studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

1
 
CTC-1-001-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CTC-1-003-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CTC-1-004-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CTC-1-005-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CTC-1-006-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Religie świata
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CTC-1-007-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CTC-1-008-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CTC-1-009-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Filozofia i psychologia miłości
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CTC-1-011-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Zagadnienia i kierunki filozofii
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CTC-1-012-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Mniejszości narodowe w Polsce. Historia i współczesność
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-

Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr letni

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – kierunkowe (Cf)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

2
 
CTC-1-037-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-038-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-039-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-040-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-041-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-042-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-043-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-044-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-045-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-046-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-047-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-048-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-049-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-050-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-051-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-052-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr zimowy

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – kierunkowe (Cf)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

2
 
CTC-1-002-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-010-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-013-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-014-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-015-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-017-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-018-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-019-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-020-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-021-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-022-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-023-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-024-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-025-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-026-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-027-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-028-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-029-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-030-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-031-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-032-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-033-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-034-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-