Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Nanomateriały i nanotechnologie
Course of study:
2012/2013
Code:
CTC-1-021-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Wasylak Jan (wasylak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. Gil Aleksander (gil@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Wasylak Jan (wasylak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie rolę jaką odgrywa we współczesnym świecie nanonauka i nanotechnologia TC1A_K06 Activity during classes,
Test results
Skills
M_U001 Student potrafi wymienić podstawowe własności fizykochemiczne nanomateriałów TC1A_U01 Activity during classes,
Test results
M_U002 Student potrafi wybrać właściwą metodę do określenia struktury nanomateriałów TC1A_U06 Activity during classes,
Test results
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu podstawowych własności fizykochemicznych nanomateriałów i metod ich wytwarzania TC1A_W01 Activity during classes,
Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie rolę jaką odgrywa we współczesnym świecie nanonauka i nanotechnologia - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wymienić podstawowe własności fizykochemiczne nanomateriałów - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi wybrać właściwą metodę do określenia struktury nanomateriałów - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu podstawowych własności fizykochemicznych nanomateriałów i metod ich wytwarzania - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

1.Historia nauki skali nano.
2.Nanomateriały – podstawowe pojęcia i definicje.
3.Nanotechnologie – klasyfikacja obszarów badawczych i aplikacyjnych.
4.Struktura i właściwości fizykochemiczne nanomateriałów.
5.Metody charakteryzowania i obrazowania nanomateriałów
6.Podstawowe metody wytwarzania materiałów skali nano.
7.Skaningowa mikroskopia tunelowa jako narzędzie do budowy nanostruktur „atom po atomie”.
8.Nanostruktury węglowe – właściwości, otrzymywanie i przykłady zastosowań w technice.
9.Nanometale i nanokompozyty metaliczno-ceramiczne.
10.Kropki kwantowe.
11.Manipulatory molekularne – fikcja, czy przyszłość nanotechnologii.
12.Nanostruktury w przyrodzie.
13.Nanonauka i Nanotechnologia-Narodowa Strategia dla Polski. Główne kierunki rozwoju nanotechnologii na świecie.
14.Zagrożenia związane z rozwojem nanotechnologii.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Contact hours 5 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

OK=0,8K+0,2A

K-ocena z kolokwium zaliczeniowego
A-aktywność na zajeciach

Procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

1.B. Dręczewski, A. Herman, Nanotechnologia: Stan obecny i perspektywy, Gdańsk 1997.
2.Ed Regis, Nanotechnologia. Narodziny nowej nauki, czyli świat cząsteczka po cząsteczce, Warszawa, 2001.
3.R.W. Kelsall, I.W. Hamley, M. Geoghegan, Nanotechnologie, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.
4.K. Kurzydłowski, M. Lewandowska, Nanomateriały inżynierskie, konstrukcyjne i funkcjonalne, Wydawnicwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None