Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Neurobiologia
Course of study:
2012/2013
Code:
CTC-1-029-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Silberring Jerzy (jerzy.silberring@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Suder Piotr (psuder@agh.edu.pl)
dr Bodzoń-Kułakowska Anna (abk@agh.edu.pl)
dr hab. Smoluch Marek (smoluch@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi wybrać zestaw metod niezbędnych do przeprowadzenia eksperymentu oraz prawidłowo ocenić ryzyko występowania błędów w układach biologicznych Examination
M_U002 Potrafi przedstawić w sposób zrozumiały podstawy funkcjonowania układu nerwowego TC1A_K01 Activity during classes
Knowledge
M_W001 test TC1A_W01 Scientific paper
M_W002 Zaznajomienie słuchaczy z molekularnymi podstawami funkcjonowania układu nerwowego oraz technikami służącymi do badania funkcji mózgu. Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu neurobiologii zachowań oraz neurofarmakologii. Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi wybrać zestaw metod niezbędnych do przeprowadzenia eksperymentu oraz prawidłowo ocenić ryzyko występowania błędów w układach biologicznych + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przedstawić w sposób zrozumiały podstawy funkcjonowania układu nerwowego - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 test - - - - - + - - - - -
M_W002 Zaznajomienie słuchaczy z molekularnymi podstawami funkcjonowania układu nerwowego oraz technikami służącymi do badania funkcji mózgu. Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu neurobiologii zachowań oraz neurofarmakologii. + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:
  1. Neurobiologia

    Historia badań układu nerwowego. Neuroprzekaźniki, neuropeptydy. leki białkowe i peptydowe. Potencjał spoczynkowy i czynnościowy. Komunikacja pomiędzy komórkami nerwowymi. Sygnalizacja wewnątrzkomórkowa, apoptoza i nekroza. Neurobiologia bólu. Mechanizmy uzależnień od leków. Terapie zastępcze. Receptory, tolerancja, desensytyzacja, abstynencja. Choroby neurodegeneracyjne. Zaznajomienie słuchaczy z podstawami funkcjonowania układu nerwowego oraz technikami służącymi do badania funkcji mózgu. Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu neurobiologii zachowań oraz neurofarmakologii.
    Neurobiologia agresji, altruizmu i pożądania. Neurony lustrzane i ich dysfunkcje (autyzm). Nowoczesne techniki analityczne (proteomika, metabolomika, siRNA, techniki obrazowania tkanek, rezonans magnetyczny, macierze genowe i białkowe) oraz biomateriały stosowane w neurochemii i neurobiologii (modyfikowane białka i leki peptydowe). Techniki farmakologiczne (toksyny, modele uzależnień i bólu). Mózg na “dopalaczach” (inteligencja i super-pamięć). Zagadnienia związane z badaniami na zwierzętach, bioetyka.

  2. Zaznajomienie słuchaczy z podstawami funkcjonowania układu nerwowego, jego patofizjologią oraz technikami służącymi do badania funkcji mózgu. Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu neurobiologii zachowań (m.in. agresja, przewodictwo bodźców bólowych, neurobiologia kłamstwa) oraz neurofarmakologii.

Seminar classes:
Neurobiologia

samodzielne prezentacje uczestników oraz omawianie szczególnie ważnych zagadnień, jak. np. najnowsze odkrycia, zagadnienia etyczne.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Preparation for classes 40 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Szczegoly dotyczące prowadzenia zajęć/ćwiczeń, uzyskiwania zaliczenia oraz sprawdzianu końcowego zostaną podane na pierwszych zajęciach

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu chemii organicznej

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None