Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Inżynieria tkankowa
Course of study:
2012/2013
Code:
CTC-1-041-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Pamuła Elżbieta (epamula@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Pamuła Elżbieta (epamula@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi współpracować w grupie i przekazywać informacje dotyczące inżynierii tkankowej i w sposób powszechnie zrozumiały TC1A_K02 Oral answer
Skills
M_U001 potrafi zaproponować sposób wytwarzania i/lub modyfikacji materiałów przeznaczonych dla inżynierii tkankowej TC1A_U12 Test
M_U002 zna podstawowe zasady i metody hodowli komórek TC1A_U12 Test
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę dotyczącą inżynierii tkankowej obejmującą rodzaje wykorzystywanych komórek, czynników wzrostu i materiałów na rusztowania TC1A_W14 Test
M_W002 zna podstawowe metody wytwarzania i charakteryzowania materiałów stosowanych do hodowli komórek i tkanek TC1A_W14 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi współpracować w grupie i przekazywać informacje dotyczące inżynierii tkankowej i w sposób powszechnie zrozumiały - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 potrafi zaproponować sposób wytwarzania i/lub modyfikacji materiałów przeznaczonych dla inżynierii tkankowej - - - - - + - - - - -
M_U002 zna podstawowe zasady i metody hodowli komórek - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę dotyczącą inżynierii tkankowej obejmującą rodzaje wykorzystywanych komórek, czynników wzrostu i materiałów na rusztowania - - - - - + - - - - -
M_W002 zna podstawowe metody wytwarzania i charakteryzowania materiałów stosowanych do hodowli komórek i tkanek - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Cele i założenia inżynierii tkankowej. Tkanki, struktura, budowa i funkcje: kości, chrząstka, więzadła i ścięgna, skóra, naczynia krwionośne, substancja międzykomórkowa (ECM); sztuczna substancja międzykomórkowa jako rusztowanie – podłoże dla komórek. Kultury komórkowe i tkankowe, techniki hodowli komórek in vitro, bioreaktory, metody analizy komórek w hodowli. Komórki macierzyste (embrionalne, indukowane pluripotencjalne, somatyczne) oraz komórki zróżnicowane strukturalnie i czynnościowo w inżynierii tkankowej. Czynniki wzrostu. Inżynieria tkankowa in vivo – sterowana regeneracja tkanek. Produkty inżynierii tkankowej (m.in. sztuczna skóra, sztuczna chrząstka). Materiały na podłoża (rusztowania, nośniki komórek) w inżynierii tkankowej. Fizyczna, chemiczna i biologiczna modyfikacja powierzchni materiałów na rusztowania. Kształtowanie struktury materiałów do hodowli komórek i tkanek na poziomie nano-, mikro- i makroskopowym.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ocen z kolokwiów i odpowiedzi ustnych

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Hodowla komórek i tkanek pod red S. Stokłosowej, PWN Warszawa 2006.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None