Dane EK kierunkowego:
Kod:
BM1A_K01
Kierunek obejmowany:
Mechanika i Budowa Maszyn
Efekt kształcenia:
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
Odniesienia do EKO:
  • T1A_K03
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  • T1A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób