Dane EK kierunkowego:
Kod:
BM1A_K05
Kierunek obejmowany:
Mechanika i Budowa Maszyn
Efekt kształcenia:
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienia do EKO:
 • T1A_K02
  ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 • T1A_K03
  potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
 • T1A_K06
  potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
 • T1A_K07
  ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
 • T1A_K01
  rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób