Dane EK kierunkowego:
Kod:
AR1A_W24
Kierunek obejmowany:
Automatyka i Robotyka
Efekt kształcenia:
zna i rozumie rolę zagadnień humanizujących w technice w tym w automatyce i robotyce
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W08
    ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej