Dane EK kierunkowego:
Kod:
CB1A_W01
Kierunek obejmowany:
Chemia Budowlana
Efekt kształcenia:
ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą algebrę, analizę, rachunek różniczkowy i całkowy, elementy geometrii analitycznej, elementy analizy wektorowej, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki stosowanej, estymacji parametrów, testów istotności, korelacji i regresji w tym metody matematyczne i numeryczne, niezbędne do opisu zjawisk fizycznych i procesów chemicznych.
Odniesienia do EKO: