Dane EK kierunkowego:
Kod:
CB1A_U01
Kierunek obejmowany:
Chemia Budowlana
Efekt kształcenia:
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych, właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
Odniesienia do EKO: