Dane EK kierunkowego:
Kod:
CB1A_U02
Kierunek obejmowany:
Chemia Budowlana
Efekt kształcenia:
potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac, zapewniający dotrzymanie terminów.
Odniesienia do EKO: