Dane EK kierunkowego:
Kod:
CE1A_W03
Kierunek obejmowany:
Ceramika
Efekt kształcenia:
posiada wiedzę z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego, podstawowego oprogramowania, oraz niezbędną wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej, eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, ma wiedzę w zakresie modelowania i projektowania materiałów ceramicznych
Odniesienia do EKO: