Dane EK kierunkowego:
Kod:
CE1A_W07
Kierunek obejmowany:
Ceramika
Efekt kształcenia:
ma poszerzoną wiedzę o krzemianach oraz materiałach ceramicznych, szklistych i kompozytowych krystalochemii i krystalografii oraz zna zasady korzystania z diagramów fazowych, posiada wiedzę o przepływach masy i energii
Odniesienia do EKO: