Dane EK kierunkowego:
Kod:
TC2A_U23
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
Potrafi oszacować aspekty ekonomiczne podejmowanych działań inżynierskich
Odniesienia do EKO: