Dane EK kierunkowego:
Kod:
TC2A_K01
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienia do EKO:
  • T2A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób