Dane EK kierunkowego:
Kod:
IM2A_W07
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Materiałowa
Efekt kształcenia:
Ma szczegółową wiedzę z zakresu metod syntezy nanomateriałów, biomateriałów i materiałów funkcjonalnych
Odniesienia do EKO: