Dane EK kierunkowego:
Kod:
TC1A_K01
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
Odniesienia do EKO:
  • T1A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób