Dane EK kierunkowego:
Kod:
IM1A_W07
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Materiałowa
Efekt kształcenia:
Zna metody badań struktury i mikrostruktury materiałów, w tym metody rentgenograficzne, spektroskopowe oraz mikroskopowe
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W09
    ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej