Dane EK kierunkowego:
Kod:
IM1A_W16
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Materiałowa
Efekt kształcenia:
Ma elementarną wiedzę z zakresu działania maszyn elektrycznych, elektrycznych systemów pomiarowych, zna podstawowe techniki i przyrządy kontrolno-pomiarowe
Odniesienia do EKO: