Dane EK kierunkowego:
Kod:
IM1A_W18
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Materiałowa
Efekt kształcenia:
Ma podstawowe informacje dotyczące obecnego stanu wiedzy oraz kierunków rozwoju nauki o materiałach
Odniesienia do EKO: