Dane EK kierunkowego:
Kod:
IM1A_U09
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Materiałowa
Efekt kształcenia:
Potrafi wykonywać obliczenia chemiczne, stosować w praktyce podstawowe prawa chemiczne, umie zaplanować i wykonać eksperyment chemiczny oraz zinterpretować jego wyniki
Odniesienia do EKO: